Política de canvis i devolucions

Formes de pagament

Les formes de pagament admeses a la botiga en línia són:

  • Targeta de crèdit

Canvi o baixa del curs

Política de canvis i devolucions

Per gestionar devolucions o canvis en les inscripcions per a les formacions ofertades per la Fundació iSocial, poseu-vos si us plau en contacte amb la nostra àrea de formació a través del correu: formacio@isocial.cat.

En cas que es compleixin les condicions indicades més avall per al reemborsament, iSocial us farà arribar un document de sol·licitud de devolució. Un cop emplenat i retornat, iSocial procedirà a la devolució de l’import corresponent mitjançant transferència bancària al compte indicat.

Política de cancel·lació

  1. La Fundació iSocial es reserva el dret d’anul·lar qualsevol formació si el nombre d’inscrits no arriba al nombre mínim establert al seu criteri. En aquest cas, es procedirà a la devolució automàtica de l’import total de la matrícula a totes les persones inscrites.
  2. L’usuari o usuària podrà cancel·lar la inscripció a la formació sense cap càrrec i sense aportar cap raó fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.
  3. Les notificacions de baixes que es produeixin entre el dia 15 i el dia 7 abans de començar la formació, significarà la pèrdua del 50% de l’import de la matrícula.
  4. Les baixes que es produeixin amb menys de 7 dies no tindran cap devolució sobre l’import total de la matrícula.
  5. Excepcionalment, si la cancel·lació de la matricula es deu a raons mèdiques de força major que impedeixin l’execució adequada de la formació i un metge proporciona la certificació adequada, es retornarà l’import complet de la matrícula.

Política de substitució

  1. Si, un cop iniciada la formació, la persona inscrita no pot realitzar-la per motius de força major, podrà proposar una altra persona substituta que realitzi la formació en el seu lloc.
  2. En cas que el curs estigui disponible en futures convocatòries en un termini no superior als tres mesos, la persona podrà sol·licitar realitzar el curs en la futura convocatòria.

En tots dos casos, els canvis hauran de sol·licitar-se prèviament enviant un correu a: formacio@isocial.cat.