AFST, algoritme de risc de desemparament infantil

Publicacions Banc d’innovacions

AFST, algoritme de risc de desemparament infantil

Department of Human Services (DHS) Allegheny County, Pennsylvania

AFST, algoritme de risc de desemparament infantil

Foto: DHS Allegheny County

Sistema de Big Data que proporciona als professionals de serveis socials una avaluació objectiva de les situacions de risc de desemparament infantil, ajudant-los en la detecció de casos i en la presa de decisions per activar els protocols d’intervenció social.

L’Allegheny Family Screening Tool (AFST) és una eina basada en algoritmes especialment dissenyats i que interrelacionen un gran nombre de dades de diferents fonts d’informació. Quan els serveis socials reben informació d’una possible situació de desemparament o maltractament, l’algoritme calcula l’índex de risc del cas per orientar l’actuació dels professionals, analitzant més de cent paràmetres com antecedents penals, consum de drogues, malalties mentals o historial de maltractament infantil dels pares, tutors o persones que conviuen al domicili de l’infant.

L’algoritme proporciona una gran precisió en la detecció de casos i, com conclou un recent article del New York Times, “els resultats suggereixen que és una eina de detecció menys esbiaixada que l’avaluació humana”.

Allegheny County