AFST, algoritme de risc de desemparament infantil

Publicacions Banc d’innovacions

AFST, algoritme de risc de desemparament infantil

Department of Human Services (DHS) Allegheny County, Pennsylvania

AFST, algoritme de risc de desemparament infantil

Foto: DHS Allegheny County

Sistema de Big Data que proporciona als professionals de serveis socials una avaluació objectiva de les situacions de risc de desemparament infantil, ajudant-los en la detecció de casos i en la presa de decisions per activar els protocols d’intervenció social.

L’Allegheny Family Screening Tool (AFST) és una eina basada en algoritmes especialment dissenyats i que interrelacionen un gran nombre de dades de diferents fonts d’informació. Quan els serveis socials reben informació d’una possible situació de desemparament o maltractament, l’algoritme calcula l’índex de risc del cas per orientar l’actuació dels professionals, analitzant més de cent paràmetres com antecedents penals, consum de drogues, malalties mentals o historial de maltractament infantil dels pares, tutors o persones que conviuen al domicili de l’infant.

L’algoritme proporciona una gran precisió en la detecció de casos i, com conclou un recent article del New York Times, “els resultats suggereixen que és una eina de detecció menys esbiaixada que l’avaluació humana”.

Allegheny County

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 39 min

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

AutisMIND és una aplicació mòbil que potencia la capacitat de posar-se en lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Imatges Posts Web 32 min

Digital Streetwork, treballadors socials que atenen joves a través d’Internet

Digital Streetwork és una iniciativa que trasllada el treball de carrer amb joves a Internet