Kolumba, correu electrònic accessible per a persones amb discapacitats

Kolumba, correu electrònic accessible per a persones amb discapacitats

Fundación Prodis, Universitat Pompeu Fabra, KU Leuven, Ariadna SL

Kolumba, correu electrònic accessible per a persones amb discapacitats

Foto: Zero Project

Interfície de correu electrònic simplificada que funciona sobre comptes Gmail i conté només quatre funcions bàsiques: missatges nous, safata d’entrada, missatges enviats i contactes. També fa servir tres funcionalitats bàsiques que faciliten el seu us: SIMPLEXT, que simplifica textos complexos i els fa fàcilment intel·ligibles; TEXT2PICTO, que transforma textos en pictogrames; i TEXT2SPEECH, que llegeix en veu alta el text. La interfície està disponible en castellà i en anglès.

Aquesta eina buscar estimular la incorporació de persones amb discapacitats al mon laboral. Ha obtingut el premi a la millor Pràctica Innovadora 2018 en l’àrea d’accessibilitat de Zero Project.

Fundación Prodis

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.