Habitatge temporal per a persones amb problemes de salut mental

Habitatge temporal per a persones amb problemes de salut mental

Fundació Hàbitat3, Fundació Marianao, Fundació Cassià Just

Habitatge temporal per a persones amb problemes de salut mental

Programa experimental d’habitatge social per donar allotjament a persones amb problemes de salut mental de la Comarca del Baix Llobregat, que reben alhora acompanyament social d’entitats especialitzades de la comarca.

També hi participen els serveis socials municipals i els centres sanitaris de la zona. El programa lloga pisos a preus assequibles a aquestes persones perquè hi puguin viure de manera autònoma, individual o compartida, i les ajuda també en els seus processos d’inserció laboral i de vinculació amb la comunitat.

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.