Habitatge temporal per a persones amb problemes de salut mental

Publicacions Banc d’innovacions

Habitatge temporal per a persones amb problemes de salut mental

Fundació Hàbitat3, Fundació Marianao, Fundació Cassià Just

Habitatge temporal per a persones amb problemes de salut mental

Programa experimental d’habitatge social per donar allotjament a persones amb problemes de salut mental de la Comarca del Baix Llobregat, que reben alhora acompanyament social d’entitats especialitzades de la comarca.

També hi participen els serveis socials municipals i els centres sanitaris de la zona. El programa lloga pisos a preus assequibles a aquestes persones perquè hi puguin viure de manera autònoma, individual o compartida, i les ajuda també en els seus processos d’inserció laboral i de vinculació amb la comunitat.