IDecide, eines de suport per a persones amb dificultat psicosocial

Publicacions Banc d’innovacions

IDecide, eines de suport per a persones amb dificultat psicosocial

Fundació Tutelar Girona

Idecide, eines de suport per decidir per a persones amb dificultat psicosocial

Projecte per potenciar l’autonomia de les persones amb discapacitat a l’hora de prendre decisions

Malgrat l’existència de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que promou l’autonomia i igualtat de drets, els procediments de tutela encara predominen en l’àmbit judicial.

IDecide és una iniciativa que té com a objectiu capacitar persones amb discapacitat intel·lectual en la presa de decisions quotidianes. Per exemple, en aspectes com les finances, el consum o la salut.

D’altra banda, el projecte pretén donar eines per superar les barreres legals i socials que limiten l’autonomia d’aquestes persones. També aspira a convertir-se en un espai de referència sobre bones pràctiques internacionals en aquest àmbit, amb la creació de guies i materials per a professionals.

Banc d’innovacions

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials
NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens és un sistema de codis amb informació rellevant sobre els espais públics per augmentar l’autonomia de les persones amb dificultats visuals