Banc d’innovacions en acció social

AFST, algoritme de risc de desemparament infantil
Department of Human Services (DHS) Allegheny County, Pennsylvania

Sistema de Big Data que proporciona als professionals de serveis socials una avaluació objectiva de les situacions de risc de desemparament infantil, ajudant-los en la detecció de casos i en la presa de decisions per activar els protocols d’intervenció social.

L’Allegheny Family Screening Tool (AFST) és una eina basada en algoritmes especialment dissenyats i que interrelacionen un gran nombre de dades de diferents fonts d’informació. Quan els serveis socials reben informació d’una possible situació de desemparament o maltractament, l’algoritme calcula l’índex de risc del cas per orientar l’actuació dels professionals, analitzant més de cent paràmetres com antecedents penals, consum de drogues, malalties mentals o historial de maltractament infantil dels pares, tutors o persones que conviuen al domicili de l’infant.

L’algoritme proporciona una gran precisió en la detecció de casos i, com conclou un recent article del New York Times, “els resultats suggereixen que és una eina de detecció menys esbiaixada que l’avaluació humana”.

Foto: DHS Allegheny County

Tipus d’activitat:

Millores instrumentals

Localització:

Comtat d’Allegheny, Pennsylvania EUA

Col·laboradors / Finançadors:

University of Southern California, Auckland, University of Technology, Nova Zelanda

Gènesi:

Al 2015, el comtat d’Allegheny, després de diversos incidents greus que van afectar famílies que havien estat considerades de baix risc, va iniciar un projecte amb dos grups d’investigadors altament reconeguts per millorar el sistema de selecció i seguiment de casos. El projecte es va centrar en el procés de decisió dels professionals de serveis socials sobre seguiment o desistiment de les trucades rebudes a la línia directa. Aquests professionals, si bé tenien accés a la base de dades del departament, no podien efectuar una anàlisi exhaustiva que permetés una intervenció ràpida en cas de necessitat.

Nivell d’implantació:

L’algoritme es fa servir al comtat des de l’agost de 2016 i s’avalua i revisa de forma contínua per millorar-ne la seva precisió.

Pin It on Pinterest

Comparteix