Intersocial, interoperabilitat semàntica en l’àmbit social

Publicacions Banc d’innovacions

Intersocial, interoperabilitat semàntica en l’àmbit social

Fundació TIC Salut Social, UVic

Intersocial, interoperabilitat semàntica en l’àmbit social

Projecte que ha permès definir el vocabulari controlat comú a utilitzar per interoperar informació en l’àmbit de l’atenció social, particularment dirigida a les persones que tenen necessitats socials i sanitàries.

Mitjançant aquest vocabulari s’ha aconseguit una major integració de les dades dels diferents sistemes de gestió en l’àmbit de l‘atenció social a Catalunya. Després d’analitzar l’estat de l’art de vocabularis, i davant la inexistència d’una terminologia estàndard comuna, s’ha seleccionat SNOMED CT com a l’estàndard de representació i intercanvi de les problemàtiques i les respostes en l’àmbit social.