Intersocial, interoperabilitat semàntica en l’àmbit social

Publicacions Banc d’innovacions

Intersocial, interoperabilitat semàntica en l’àmbit social

Fundació TIC Salut Social, UVic

Intersocial, interoperabilitat semàntica en l’àmbit social

Projecte que ha permès definir el vocabulari controlat comú a utilitzar per interoperar informació en l’àmbit de l’atenció social, particularment dirigida a les persones que tenen necessitats socials i sanitàries.

Mitjançant aquest vocabulari s’ha aconseguit una major integració de les dades dels diferents sistemes de gestió en l’àmbit de l‘atenció social a Catalunya. Després d’analitzar l’estat de l’art de vocabularis, i davant la inexistència d’una terminologia estàndard comuna, s’ha seleccionat SNOMED CT com a l’estàndard de representació i intercanvi de les problemàtiques i les respostes en l’àmbit social.

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.