Intersocial, sistema de vocabulari comú en l’àmbit social

Publicacions Banc d’innovacions

Intersocial, sistema de vocabulari comú en l’àmbit social

Fundació TIC Salut Social

Intersocial, interoperabilitat semàntica en l’àmbit social

Projecte que permet definir el vocabulari comú a utilitzar per interoperar informació en l’àmbit de l’atenció social

Intersocial busca integrar les dades dels diferents sistemes de gestió en l’àmbit de l’atenció social a Catalunya a través de la unificació del vocabulari que s’utilitza en aquest sector.

En el procés de recerca, es va investigar si existia un vocabulari internacional consolidat en la matèria. Davant la inexistència d’una terminologia estàndard comuna, es va seleccionar SNOMED CT com a sistema de referència en la representació i l’intercanvi de les problemàtiques i en les respostes de l’àmbit social.

Banc d’innovacions

V-TOOLS

V-TOOLS, realitat virtual aplicada a la innovació social

V-TOOLS és un projecte que combina la tecnologia i la innovació social a través d’experiències immersives amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i les comunitats
Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada