Intersocial, sistema de vocabulari comú en l’àmbit social

Publicacions Banc d’innovacions

Intersocial, sistema de vocabulari comú en l’àmbit social

Fundació TIC Salut Social

Intersocial, interoperabilitat semàntica en l’àmbit social

Projecte que permet definir el vocabulari comú a utilitzar per interoperar informació en l’àmbit de l’atenció social

Intersocial busca integrar les dades dels diferents sistemes de gestió en l’àmbit de l’atenció social a Catalunya a través de la unificació del vocabulari que s’utilitza en aquest sector.

En el procés de recerca, es va investigar si existia un vocabulari internacional consolidat en la matèria. Davant la inexistència d’una terminologia estàndard comuna, es va seleccionar SNOMED CT com a sistema de referència en la representació i l’intercanvi de les problemàtiques i en les respostes de l’àmbit social.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 39 min

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

AutisMIND és una aplicació mòbil que potencia la capacitat de posar-se en lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Imatges Posts Web 32 min

Digital Streetwork, treballadors socials que atenen joves a través d’Internet

Digital Streetwork és una iniciativa que trasllada el treball de carrer amb joves a Internet