Noves Oportunitats, centre educatiu de formació i inserció laboral per a joves

Publicacions Banc d’innovacions

Noves Oportunitats, centre educatiu de formació i inserció laboral per a joves

Fundació El Llindar

StepForME

Model d’acompanyament i orientació que combina la formació i el treball de qualitat i qualificat per combatre l’abandonament educatiu

El Centre Educatiu Noves Oportunitats aposta per recorreguts formatius perllongats, integrals i personalitzats. Així, s’orienta i s’acompanya els joves cap a la vida adulta a través de la promoció del retorn al sistema educatiu i l’accés a la qualificació professional. El programa ofereix itineraris a mida per cada persona. Els joves poden escollir entre diferents ofertes formatives, des d’una ESO adaptada i flexible, fins a una Formació Professionalitzadora certificada de Nivell 2.

El programa consta de tres fases. La primera correspon a la Formació Professional Inicial Qualificada i Especialitzada (Nivell 1 i 2). En segon lloc, els joves tenen accés a beques formatives de pràctiques a diferents llocs de treball. Finalment, el Centre Educatiu Noves Oportunitats ofereix l’àrea de Serveis amb Joves. Aquesta darrera fase està pensada per allargar la formació professional, mentre es garanteix una experiència de treball real a través d’empreses amb models d’economia social.

Més enllà de promoure la formació i l’experiència laboral, des del centre s’orienta i s’acompanya els joves a través d’espais personals de trobada on, de manera conjunta, es construeix el seu futur professional. Els estudiants adquireixen competències transversals com la capacitat d’aprenentatge, el treball en equip i la responsabilitat.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 39 min

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

AutisMIND és una aplicació mòbil que potencia la capacitat de posar-se en lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Imatges Posts Web 32 min

Digital Streetwork, treballadors socials que atenen joves a través d’Internet

Digital Streetwork és una iniciativa que trasllada el treball de carrer amb joves a Internet