Noves Oportunitats, centre educatiu de formació i inserció laboral per a joves

Publicacions Banc d’innovacions

Noves Oportunitats, centre educatiu de formació i inserció laboral per a joves

Fundació El Llindar

StepForME

Model d’acompanyament i orientació que combina la formació i el treball de qualitat i qualificat per combatre l’abandonament educatiu

El Centre Educatiu Noves Oportunitats aposta per recorreguts formatius perllongats, integrals i personalitzats. Així, s’orienta i s’acompanya els joves cap a la vida adulta a través de la promoció del retorn al sistema educatiu i l’accés a la qualificació professional. El programa ofereix itineraris a mida per cada persona. Els joves poden escollir entre diferents ofertes formatives, des d’una ESO adaptada i flexible, fins a una Formació Professionalitzadora certificada de Nivell 2.

El programa consta de tres fases. La primera correspon a la Formació Professional Inicial Qualificada i Especialitzada (Nivell 1 i 2). En segon lloc, els joves tenen accés a beques formatives de pràctiques a diferents llocs de treball. Finalment, el Centre Educatiu Noves Oportunitats ofereix l’àrea de Serveis amb Joves. Aquesta darrera fase està pensada per allargar la formació professional, mentre es garanteix una experiència de treball real a través d’empreses amb models d’economia social.

Més enllà de promoure la formació i l’experiència laboral, des del centre s’orienta i s’acompanya els joves a través d’espais personals de trobada on, de manera conjunta, es construeix el seu futur professional. Els estudiants adquireixen competències transversals com la capacitat d’aprenentatge, el treball en equip i la responsabilitat.

Banc d’innovacions

V-TOOLS

V-TOOLS, realitat virtual aplicada a la innovació social

V-TOOLS és un projecte que combina la tecnologia i la innovació social a través d’experiències immersives amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i les comunitats
Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada