La Casa de Carlota, persones amb down o autisme i professionals, juntes en un negoci de disseny

La Casa de Carlota, persones amb down o autisme i professionals, juntes en un negoci de disseny

1000Friends

La Casa de Carlota, persones amb down o autisme i professionals, juntes en un negoci de disseny

Foto: La Casa de Carlota

No és un centre ocupacional o un servei d’ajuda, sinó una empresa normal d’art i de disseny de la ciutat de Barcelona en què tots cobren la seva nòmina i que utilitza cervells diversos que aporten una gran dosi de creativitat sense limitacions acadèmiques. En aquest còctel de talents hi ha dissenyadors professionals, persones amb síndrome down o trastorn autista, joves creadors i estudiants en pràctiques que comparteixen els objectius de negoci.

La Casa de Carlota, en els seus pocs anys de vida, ja ha rebut nombrosos reconeixements al seu caràcter innovador: LAUS bronze 2014; LAUS or 2015; Empresa Forètica; Empresa Incorpora “La Caixa”; Premi Europeu de Disseny; i Premi Ciutat de Barcelona.

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.