LifeCompanion, assistent personalitzable per a les persones amb dificultats de comunicar-se oralment

Publicacions Banc d’innovacions

LifeCompanion, assistent personalitzable per a les persones amb dificultats de comunicar-se oralment

Centre Mutualiste de Kerpape

Assistive Technology 1

Assistent digital personalitzat que proporciona assistència en la comunicació i l’accés a les tecnologies de la informació. És gratuït i de codi obert i facilita la comunicació oral a les persones amb dificultats. 

LifeCompanion és un assistent molt personalitzable i flexible, per la qual cosa es pot utilitzar en diferents contextos, però principalment està pensat per facilitar l’accés a ordinadors i en la comunicació. De fet, una de les característiques destacades de LifeCompanion és la seva síntesi de veu integrada, que permet als usuaris comunicar-se utilitzant la parla. Així doncs, LifeCompanion té com a objectiu promoure la participació social i l’autonomia dels seus usuaris en àmbits com la comunicació, l’accés a les tecnologies de la informació, l’educació i l’ocupació. També contribueix a establir vincles socials, especialment amb els cuidadors i professionals propers.

LifeCompanion funciona de tal manera que s’ajusta a les capacitats motrius, visuals, auditives o cognitives de cada persona, així com al seu desenvolupament. Per exemple, permet la comunicació pictogràfica i fonètica, ja que inclou un arbre de vocabulari amb pictogrames i fotografies i un teclat de comunicació per fonemes organitzats de forma personalitzada. També els teclats digitals es poden personalitzar i l’escriptura es pot accelerar amb la predicció avançada de paraules. Entre d’altres funcions, LifeCompanion també facilita l’accessibilitat motora, preveient els desplaçaments i amb configuracions avançades en aquest àmbit. En aquest sentit, és important destacar que ha estat codissenyat per i amb la col·laboració estreta dels usuaris finals.