Barnahus, servei d’atenció a infants víctimes d’abusos sexuals

Publicacions Banc d’innovacions

Barnahus, servei d’atenció a infants víctimes d’abusos sexuals

Govern de la Generalitat de Catalunya, Save The Children

Barnahus Catalunya

Unitat integrada pionera a Catalunya i Espanya, formada per un equip pluridisciplinari especialitzat, que té per objectiu evitar la revictimització d’infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals i proporcionar tota l’atenció necessària en un únic espai

Barnahus (casa dels infants en islandès) és un projecte per ajudar infants i joves –de 0 a 18 anys– que han patit abusos sexuals i prevenir agressions a menors. Es posa la víctima d’abusos sexuals al centre, tot treballant en un sol espai tots els serveis d’atenció que necessita i minimitzant l’experiència traumàtica de reviure l’agressió. Així, s’evita que les víctimes hagin de passar per jutjats, comissaries, hospitals i serveis d’infància. És promogut per Save The Children i impulsat per cinc departaments del Govern de Catalunya, principalment pel de Drets Socials, però en coordinació amb els de Salut, Educació, Justícia i Interior. 

Barnahus té un aspecte acollidor i agradable perquè proporcioni seguretat, comoditat i confiança als infants i a les seves famílies. Hi ha sales separades per preservar la privacitat, cuina-menjador, despatxos i una sala d’exploració mèdica. L’equip psicosocial –format per psicòlegs i treballadors socials i amb una coordinadora– treballa a temps complet, les 24 hores del dia i cada dia de l’any, i ofereix també servei de traducció. Aquest abordatge redueix el temps d’espera per rebre ajuda, millora l’eficàcia i coordinació de la resposta, minimitza la contaminació del testimoni i garanteix les millors condicions en cas d’haver de realitzar-se una declaració judicial.

Catalunya ja compta amb centres a Tarragona, Manresa i Lleida. Aquest 2024, Intress, entitat sòcia de la Fundació iSocial, ha impulsat l’obertura d’un equipament Barnahus a Terrassa i a La Seu d’Urgell. El proper 27 de febrer la Fundació Idea, també membre d’iSocial, inaugurarà un centre a Granollers.

Banc d’innovacions

BetiON

Servei de teleassistència predictiva en l’atenció domiciliària

La Fundació Adinberri ha posat en marxa un servei de teleassistència predictiva que permet anticipar i actuar a través d’un pla d’intervenció personalitzada basat en el model 4P: predicció, prevenció, personalització i participació.
From Your Eyes

From your eyes, eines tecnològiques d’IA per a persones amb discapacitat visual

From Your Eyes impulsa solucions basades en Intel·ligència Artificial per millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat visual.
Reviu

Reviu, plataforma que fomenta la transparència en l’accés a l’habitatge

Reviu és una plataforma en línia per compartir i buscar ressenyes de pisos, amb l’objectiu principal d’oferir informació transparent i real sobre el mercat immobiliari.
I·ROC

I·ROC, eina que avalua el procés de recuperació dels usuaris de serveis de salut mental

I·ROC és una eina que permet mesurar el procés de recuperació de les persones que utilitzen serveis de salut mental
SmartSocks

SmartSocks, mitjons que detecten el malestar en persones amb demència

SmartSocks són mitjons intel·ligents que permeten detectar situacions de risc en persones amb demència
Manawanui

Manawanui, Self-Directed Support per a persones amb discapacitat

Manawanui és un projecte que té com a objectiu potenciar l’autonomia i llibertat d’escollir de les persones amb discapacitat

Auto-cura i gestió de l’estrès en els equips de serveis socials

Campus Oferta formativa

Auto-cura i gestió de l’estrès en els equips de serveis socials

natalie grainger 8uB5kFKWWkk unsplash

Programa de formació-acció per a professionals de serveis socials d’institucions públiques i d’entitats del tercer sector.


Res no pot donar-te pau, excepte tu mateix”  Ralph Waldo

Les situacions d’estrès i de burn-out són freqüents en el sector dels serveis socials. Els causants poden ser molt diversos: individualment la manca d’estímuls, esperar complir expectatives massa altes, tasques rutinàries, no comptar amb els equips o coneixements necessaris per executar certes tasques; en el cas d’equips de treball, el mal ús del temps, la incomprensió entre els col·laboradors, la poca empatia, la manca d’organització o les diferències d’opinió mal canalitzades. A més, el síndrome d’estar cremat (burn-out) es desenvolupa quan el treballador percep una gran distància entre els seus propis ideals i la realitat de la seva vida laboral.

És important que els/les professionals de serveis socials incorporin estratègies d’afrontament de situacions potencialment estressants, inherents a la pràctica professional, i mètodes de cura i d’auto-cura per poder créixer, actuar i relacionar-se en un entorn laboral saludable i de qualitat.

Programes formatius

Curs de mesura i gestió de l'impacte social

Mesura i gestió de l’impacte social en el sector dels Serveis Socials

Mesura l’impacte social de les accions i intervencions de la teva organització amb aquest curs (25 h., en línia)
Curs de contractació pública

Contractació pública en matèria de Serveis Socials

Curs de contractació pública adreçat a directius, tècnics i administratius de serveis socials de les Administracions Locals (15h., en línia)
natalie grainger 8uB5kFKWWkk unsplash2

Auto-cura i gestió de l’estrès en els equips de serveis socials

Programa de formació-acció per a professionals de la intervenció social (16 h. en línia o presencial)
Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Com millorar la comunicació i la imatge dels Serveis Socials

Canviar la manera d’explicar-nos per donar valor al que fem. (12 h., en línia o presencial)
De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

De l’Atenció Centrada en la Persona al “Self-directed Support”

Donar suport i acompanyar en la presa de decisions a les persones que s’adrecen als serveis socials. (16,5 h., en línia o presencial)
Curs Eines de transformacio digital dels Serveis Socials Bàsics

Eines per a la transformació digital dels Serveis Socials Bàsics

Programa formatiu de tipus pràctic per a professionals de Serveis Socials dels ens locals. (15h., en línia)

Case Compass, paquet d’eines per a la gestió de casos en serveis socials 

Publicacions Banc d’innovacions

Case Compass, paquet d’eines per a la gestió de casos en serveis socials 

World Bank Group, Rapid Social Response 

social worker visit

Conjunt d’eines que el Banc Mundial posa a l’abast dels professionals de serveis socials de qualsevol país amb l’objectiu de facilitar la seva tasca, promoure les actuacions de protecció social dels governs i millorar els serveis de gestió de casos. 

La gestió de casos és una estratègia de protecció social que satisfà les necessitats d’una gran diversitat de poblacions. Es tracta d’un procés basat en els objectius i molt centrat en l’usuari, per la qual cosa requereix l’avaluació de les seves necessitats. En el cas dels serveis socials, els destinataris més freqüents són famílies amb ingressos baixos, aturats o demandats d’ocupació, infants i gent gran. Els treballadors socials són els encarregats de donar suport a aquestes persones en la resolució de problemes individuals o familiars, facilitant-los l’accés als serveis mitjançant un pla d’actuació consensuat.  

Per facilitar la gestió de casos les eines de Case Compass inclouen catàlegs de programes disponibles, formularis d’avaluació i disseny de plans d’intervenció amb les famílies, manuals de suport a cada fase del cicle d’intervenció, protocols i mecanismes de derivació, i material de suport per a la pràctica diària del treball social. D’aquesta manera el Banc Mundial pretén donar suport als operadors locals de serveis socials i els facilita la possibilitat d’adaptar les eines al seu context concret. 

Case Compass també ofereix un prototip –el sistema d’informació de gestió de casos (CMIS)– que proporciona informació sobre les persones beneficiaries i recull i detalla el progrés de qualsevol intervenció o derivació als serveis interns o de tercers. Finalment, Case Compass ofereix assessorament personalitzat als equips de serveis soicals per configurar i executar les eines de la plataforma. 

Banc d’innovacions

BetiON

Servei de teleassistència predictiva en l’atenció domiciliària

La Fundació Adinberri ha posat en marxa un servei de teleassistència predictiva que permet anticipar i actuar a través d’un pla d’intervenció personalitzada basat en el model 4P: predicció, prevenció, personalització i participació.
From Your Eyes

From your eyes, eines tecnològiques d’IA per a persones amb discapacitat visual

From Your Eyes impulsa solucions basades en Intel·ligència Artificial per millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat visual.
Reviu

Reviu, plataforma que fomenta la transparència en l’accés a l’habitatge

Reviu és una plataforma en línia per compartir i buscar ressenyes de pisos, amb l’objectiu principal d’oferir informació transparent i real sobre el mercat immobiliari.
I·ROC

I·ROC, eina que avalua el procés de recuperació dels usuaris de serveis de salut mental

I·ROC és una eina que permet mesurar el procés de recuperació de les persones que utilitzen serveis de salut mental
SmartSocks

SmartSocks, mitjons que detecten el malestar en persones amb demència

SmartSocks són mitjons intel·ligents que permeten detectar situacions de risc en persones amb demència
Manawanui

Manawanui, Self-Directed Support per a persones amb discapacitat

Manawanui és un projecte que té com a objectiu potenciar l’autonomia i llibertat d’escollir de les persones amb discapacitat

Vangin, integració dels serveis socials en un portal únic ciutadà

Publicacions Banc d’innovacions

Vangin, integració dels serveis socials en un portal únic ciutadà

Talgildu Føroya

samleikin taenastuveitarar 730x365 2x

Portal que aglutina en un sol lloc tot el conjunt de serveis digitals de les diverses institucions públiques de les Illes Fèroe (Dinamarca), inclosos els serveis socials, per facilitar a la ciutadania l’accés a la informació i la gestió de tot tipus de tràmits.  

Vangin ha esdevingut exemple de la digitalització en el sector públic arreu del món, situant les Illes Fèroe en una posició de lideratge. Vangin centralitza tots els serveis d’aquest territori danès i està disponible per a totes les persones majors de 15 anys amb un número d’identificació personal feroès. El pas previ i clau per utilitzar aquesta eina és el registre a través de Samleikin, que és l’autenticació electrònica emprada a les Illes Fèroe.   

Vangin ofereix una gran varietat de serveis d’autoservei de diversos proveïdors, i els serveis socials i de benestar hi estan inclosos. Així, la ciutadania pot realitzar fàcilment tràmits en línia sovint complexos, com ara la sol·licitud de documents oficials, el registre en programes socials o la presentació de sol·licituds de serveis públics, sense necessitat de desplaçar-se físicament a les institucions. També ofereix un calendari personal que permet fer un seguiment de les cites, facilitant l’organització de la ciutadania a partir de recordatoris dels terminis rellevants. Més enllà, Vangin proporciona una bústia segura anomenada Mínboks, que permet rebre i enviar missatges relacionats amb els assumptes que són d’interès per a cadascú, garantint en tot moment la confidencialitat i la seguretat de la comunicació.  

Banc d’innovacions

BetiON

Servei de teleassistència predictiva en l’atenció domiciliària

La Fundació Adinberri ha posat en marxa un servei de teleassistència predictiva que permet anticipar i actuar a través d’un pla d’intervenció personalitzada basat en el model 4P: predicció, prevenció, personalització i participació.
From Your Eyes

From your eyes, eines tecnològiques d’IA per a persones amb discapacitat visual

From Your Eyes impulsa solucions basades en Intel·ligència Artificial per millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat visual.
Reviu

Reviu, plataforma que fomenta la transparència en l’accés a l’habitatge

Reviu és una plataforma en línia per compartir i buscar ressenyes de pisos, amb l’objectiu principal d’oferir informació transparent i real sobre el mercat immobiliari.
I·ROC

I·ROC, eina que avalua el procés de recuperació dels usuaris de serveis de salut mental

I·ROC és una eina que permet mesurar el procés de recuperació de les persones que utilitzen serveis de salut mental
SmartSocks

SmartSocks, mitjons que detecten el malestar en persones amb demència

SmartSocks són mitjons intel·ligents que permeten detectar situacions de risc en persones amb demència
Manawanui

Manawanui, Self-Directed Support per a persones amb discapacitat

Manawanui és un projecte que té com a objectiu potenciar l’autonomia i llibertat d’escollir de les persones amb discapacitat

La Fundació Hàbitat3 esdevé la 16a. entitat membre d’iSocial

Publicacions Notícies

La Fundació Hàbitat3 esdevé la 16a. entitat membre d’iSocial

, ,
foto habitat3.2.

És l’organització del tercer sector referent de la gestió d’habitatge social a Catalunya. Gestiona un parc de prop de 1.000 habitatges socials.

L’11 de juliol el Patronat de la Fundació iSocial ha aprovat l’ingrés de la Fundació Hàbitat3 com 16a entitat membre d’iSocial. La Fundació Hàbitat3 és una gestora d’habitatge social impulsada des del tercer sector que treballa amb les Entitats Socials i les Administracions públiques per garantir el dret a un habitatge digne a les persones en situació de vulnerabilitat. Nascuda l’any 2014 per iniciativa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i altres 8 federacions i entitats del sector. En pocs anys ha esdevingut la institució referent de la gestió d’habitatge social a Catalunya gràcies a l’impuls del treball en xarxa i la col·laboració amb actors públics, socials i privats.

Actualment Hàbitat3 compta amb una plantilla de 50 professionals, que gestionen un parc de 923 habitatges on hi resideixen 2.610  persones; 212 d’aquests habitatges són de propietat de la fundació; 17 provenen de la promoció; 509 estan cedits per propietaris particulars; 96 estan cedits per Administracions Públiques; 83 tenen un encàrrec d’acompanyament social dels residents; i 6 són només administrats. Els habitatges estan distribuïts en 38 municipis catalans diferents, la major part de l’àrea metropolitana de Barcelona, i 733 habitatges estan vinculats a programes d’habitatge social d’Administracions Públiques, principalment ajuntaments; 144 estan vinculats a programes socials d’entitats del tercer sector; i 46 a programes socials de la pròpia fundació Hàbitat3.

La gestió del parc d’habitatges també inclou un programa de rehabilitació, en col·laboració amb 6 empreses d’inserció socio-laboral, mitjançant el qual la fundació ha realitzat entre 2015 i 2022 604 obres de rehabilitació en habitatges, i va atendre l’any passat 1.012 incidències de manteniment.

La Fundació Hàbitat3 innova constantment per a la millora de la gestió social del seu parc d’habitatges, amb iniciatives com la sensorització d’habitatges per reduir la pobresa energètica de les famílies, o programes per reduir la bretxa digital dels residents.

En els darrers anys la Fundació Hàbitat3 ha rebut diversos premis que reconeixen la seva tasca: Premi d’Or dels World Habitat Awards 2019, Premi AVS a la millor actuació d’Administració i gestió de parc social d’habitatges i Accèssit AVS a la millor actuació de Rehabilitació 2022, Finalista European Responsible Housing Award 2022, Premi de la Fundación Corresponsables 2021; Premi Voice City Shakers Ashoka 2020; Premi Casa Jové 2018;  Premi del Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida 2018; Premi de Bones Pràctiques Socials de l’Ajuntament de Barcelona 2017; Accèssit a la innovació social de Fundació La Caixa 2017; u Premi del V Fòrum Immoscòpia 2016.

Per a més informació podeu consultar el seu web www.habitat3.cat i la Memòria d’activitats i balanç social 2022

Actualitat

Premis GrausTIC

Oberta la convocatòria dels premis d’Innovació Digital de Catalunya GrausTIC 2024

El passat 12 de juliol es va obrir la convocatòria dels Premis d’Innovació Digital de Catalunya 2024 – GrausTIC, un certamen que té com a objectiu reconèixer aquelles iniciatives, professionals, empreses o institucions que destaquen per l’ús innovador i la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les propostes es podran presentar fins al 15 d’octubre de 2024.
iSocial PRO

Un nou butlletí informarà els professionals que utilitzen les Apps d’iSocial

Des d’aquest mes de juliol, els professionals que ja utilitzen l’App “iSocial PRO” i que, a través d’aquesta, gestionen les apps Nidus, Flapp!, i properament meSocial, rebran periòdicament un butlletí que els informarà sobre novetats, millores tècniques i el procés d’expansió territorial d’aquestes aplicacions.
DigitaliSSB

10 Àrees Bàsiques de Serveis Socials milloren les seves eines d’anàlisi i planificació gràcies a iSocial

iSocial està desenvolupant una sèrie de Quadres de Comandament per a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials municipals i comarcals que permetrà als professionals que hi treballen solucionar la seva dispersió d’aplicacions i de fonts de dades mitjançant una sola eina d’anàlisi i planificació
Trobada Rehab-Lab a Liège

iSocial i CIM-UPC participen a la trobada anual de la xarxa europea Rehab-Lab a Bèlgica

Un total de 55 entitats de la xarxa Rehab-Lab s’han reunit a Liège per compartir els seus coneixements i experiències
Trobada inaugural Care4Skills

iSocial participa en la trobada kick-off del projecte Care4Skills a Brussel·les

El passat dijous 23 de maig vam assistir a la reunió kick off del projecte Care4Skills a Brussel·les, organitzada per l’EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), l’entitat que lidera la iniciativa.
Tallers participatius d'All By Myself

Arranquen els tallers participatius del projecte All By Myself

Aquest maig hem inaugurat els primers tallers participatius inclosos en el procés de recerca del projecte All By Myself, coordinat per la Fundació iSocial i que compta amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

LifeCompanion, assistent personalitzable per a les persones amb dificultats de comunicar-se oralment

Publicacions Banc d’innovacions

LifeCompanion, assistent personalitzable per a les persones amb dificultats de comunicar-se oralment

Centre Mutualiste de Kerpape

Assistive Technology 1

Assistent digital personalitzat que proporciona assistència en la comunicació i l’accés a les tecnologies de la informació. És gratuït i de codi obert i facilita la comunicació oral a les persones amb dificultats. 

LifeCompanion és un assistent molt personalitzable i flexible, per la qual cosa es pot utilitzar en diferents contextos, però principalment està pensat per facilitar l’accés a ordinadors i en la comunicació. De fet, una de les característiques destacades de LifeCompanion és la seva síntesi de veu integrada, que permet als usuaris comunicar-se utilitzant la parla. Així doncs, LifeCompanion té com a objectiu promoure la participació social i l’autonomia dels seus usuaris en àmbits com la comunicació, l’accés a les tecnologies de la informació, l’educació i l’ocupació. També contribueix a establir vincles socials, especialment amb els cuidadors i professionals propers.

LifeCompanion funciona de tal manera que s’ajusta a les capacitats motrius, visuals, auditives o cognitives de cada persona, així com al seu desenvolupament. Per exemple, permet la comunicació pictogràfica i fonètica, ja que inclou un arbre de vocabulari amb pictogrames i fotografies i un teclat de comunicació per fonemes organitzats de forma personalitzada. També els teclats digitals es poden personalitzar i l’escriptura es pot accelerar amb la predicció avançada de paraules. Entre d’altres funcions, LifeCompanion també facilita l’accessibilitat motora, preveient els desplaçaments i amb configuracions avançades en aquest àmbit. En aquest sentit, és important destacar que ha estat codissenyat per i amb la col·laboració estreta dels usuaris finals.

Banc d’innovacions

BetiON

Servei de teleassistència predictiva en l’atenció domiciliària

La Fundació Adinberri ha posat en marxa un servei de teleassistència predictiva que permet anticipar i actuar a través d’un pla d’intervenció personalitzada basat en el model 4P: predicció, prevenció, personalització i participació.
From Your Eyes

From your eyes, eines tecnològiques d’IA per a persones amb discapacitat visual

From Your Eyes impulsa solucions basades en Intel·ligència Artificial per millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat visual.
Reviu

Reviu, plataforma que fomenta la transparència en l’accés a l’habitatge

Reviu és una plataforma en línia per compartir i buscar ressenyes de pisos, amb l’objectiu principal d’oferir informació transparent i real sobre el mercat immobiliari.
I·ROC

I·ROC, eina que avalua el procés de recuperació dels usuaris de serveis de salut mental

I·ROC és una eina que permet mesurar el procés de recuperació de les persones que utilitzen serveis de salut mental
SmartSocks

SmartSocks, mitjons que detecten el malestar en persones amb demència

SmartSocks són mitjons intel·ligents que permeten detectar situacions de risc en persones amb demència
Manawanui

Manawanui, Self-Directed Support per a persones amb discapacitat

Manawanui és un projecte que té com a objectiu potenciar l’autonomia i llibertat d’escollir de les persones amb discapacitat

Rural Care, innovació en cures per a la població dependent de zones rurals 

Publicacions Banc d’innovacions

Rural Care, innovació en cures per a la població dependent de zones rurals 

Serveis Socials de Castella i Lleó, Junta de Castella i Lleó, Diputació provincial de Valladolid, Fundació Persones, Plena inclusió Castella i Lleó, European Social Network

Projecte innovador que ofereix suports socials, cures sanitàries i oportunitats de participació a la comunitat a les persones amb dependència, discapacitat o malaltia crònica que viuen en zones rurals. Així, té per objectiu que les persones puguin romandre a casa seva amb seguretat, qualitat de vida i dignitat, mantenint el seu projecte de vida i la seva rutina diària.  

rural care asistencia mayores

A les zones rurals, darrerament on predomina la població envellida, la família, les comunitats i les persones voluntàries tenen un rol crucial en el benestar. El projecte Rural Care neix de la voluntat de garantir un envelliment actiu a l’entorn del domicili i parteix de la base que la participació comunitària és fonamental. Aquesta iniciativa s’implementa a la província de Valladolid, en un context rural. Així doncs, aquest projecte, que forma part d’una iniciativa europea d’innovació en serveis socials, està pensat per a les persones que es troben en situacions de dependència i requereixen de suport i cures de manera constant.  

En aquest sentit, l’objectiu és garantir la dignitat de les persones, vetllant per la seva autonomia i respectant les seves preferències i desitjos. Rural Care també està orientat a les famílies i les persones cuidadores dels participants en el projecte, a qui proporciona suport per a la conciliació de les tasques de cures amb la vida personal, social i laboral, així com per garantir la pròpia salut. 

Aquest projecte destaca per la seva associació multinivell d’actors públics i privats, així com per la coordinació dels serveis socials i de salut a diferents nivells. El Pla de Suport desenvolupat per a cada participant del projecte inclou diferents professionals: un coordinador, un gestor de casos, un professional de referència a la llar i la comunitat, entre d’altres. Entre les accions de suport, cal destacar que també s’adapta el domicili i es dissenya un programa de participació comunitària personalitzat. En aquest sentit, sobresurt el fet que un dels objectius del projecte és dinamitzar el territori rural, l’ocupació local, la implicació comunitària i la cohesió social.  

Banc d’innovacions

BetiON

Servei de teleassistència predictiva en l’atenció domiciliària

La Fundació Adinberri ha posat en marxa un servei de teleassistència predictiva que permet anticipar i actuar a través d’un pla d’intervenció personalitzada basat en el model 4P: predicció, prevenció, personalització i participació.
From Your Eyes

From your eyes, eines tecnològiques d’IA per a persones amb discapacitat visual

From Your Eyes impulsa solucions basades en Intel·ligència Artificial per millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat visual.
Reviu

Reviu, plataforma que fomenta la transparència en l’accés a l’habitatge

Reviu és una plataforma en línia per compartir i buscar ressenyes de pisos, amb l’objectiu principal d’oferir informació transparent i real sobre el mercat immobiliari.
I·ROC

I·ROC, eina que avalua el procés de recuperació dels usuaris de serveis de salut mental

I·ROC és una eina que permet mesurar el procés de recuperació de les persones que utilitzen serveis de salut mental
SmartSocks

SmartSocks, mitjons que detecten el malestar en persones amb demència

SmartSocks són mitjons intel·ligents que permeten detectar situacions de risc en persones amb demència
Manawanui

Manawanui, Self-Directed Support per a persones amb discapacitat

Manawanui és un projecte que té com a objectiu potenciar l’autonomia i llibertat d’escollir de les persones amb discapacitat

By My Side, app que ofereix suport a dones drogodependents

Publicacions Banc d’innovacions

By My Side, app que ofereix suport a dones drogodependents

Simon Community Scotland, AND Digital

Aplicació que ofereix suport, consells i recursos a les dones que consumeixen drogues per facilitar-los l’accés a informació i a una presa de decisions adequada per millorar la seva salut i benestar.

drug addiction treatment

Amb l’objectiu d’abordar la desinformació i els perjudicis que té el consum de drogues entre les dones, que sovint acaba conduint a la mort, i conjuntament amb la consultoria tecnològica AND Digital, que ha col·laborat de manera voluntària oferint-los el seu coneixement i expertesa digital, Simon Community Scotland (SCS) ha creat By My Side. Aquesta app proporciona assessorament per tal de reduir els danys basats en evidències de fàcil accés a les persones que utilitzen els serveis d’aquesta entitat social.

Està dissenyada per dones i pensada per a dones. Si bé principalment està enfocada en aconsellar per prevenir els danys derivats de les drogues, l’aplicació també disposa de recursos més amplis, com ara orientacions i guies en temàtica i per a la gestió de la salut mental i suport a les persones afectades per violència domèstica o sexual. Així, l’app permet que els consells i recursos més rellevants siguin accessibles i disponibles per a les dones sense haver-se d’apropar mai a un servei si no ho volen. I és que l’app By My Side possibilita que accedeixin a informació d’alta qualitat i prenguin decisions informades sobre la seva salut, benestar i seguretat.

Banc d’innovacions

BetiON

Servei de teleassistència predictiva en l’atenció domiciliària

La Fundació Adinberri ha posat en marxa un servei de teleassistència predictiva que permet anticipar i actuar a través d’un pla d’intervenció personalitzada basat en el model 4P: predicció, prevenció, personalització i participació.
From Your Eyes

From your eyes, eines tecnològiques d’IA per a persones amb discapacitat visual

From Your Eyes impulsa solucions basades en Intel·ligència Artificial per millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat visual.
Reviu

Reviu, plataforma que fomenta la transparència en l’accés a l’habitatge

Reviu és una plataforma en línia per compartir i buscar ressenyes de pisos, amb l’objectiu principal d’oferir informació transparent i real sobre el mercat immobiliari.
I·ROC

I·ROC, eina que avalua el procés de recuperació dels usuaris de serveis de salut mental

I·ROC és una eina que permet mesurar el procés de recuperació de les persones que utilitzen serveis de salut mental
SmartSocks

SmartSocks, mitjons que detecten el malestar en persones amb demència

SmartSocks són mitjons intel·ligents que permeten detectar situacions de risc en persones amb demència
Manawanui

Manawanui, Self-Directed Support per a persones amb discapacitat

Manawanui és un projecte que té com a objectiu potenciar l’autonomia i llibertat d’escollir de les persones amb discapacitat

22 professionals de les entitats d’iSocial participen al 1r InnoTrip als Països Baixos

Publicacions Notícies

22 professionals de les entitats d’iSocial participen al 1r InnoTrip als Països Baixos

,
Foto grup complet

Durant quatre dies han visitat serveis i projectes innovadors en els àmbits de la discapacitat, l’atenció a joves, l’accés a l’habitatge, la salut mental i el treball comunitari.

Entre el 23 i el 26 de maig del 2023, la Fundació iSocial, amb el suport del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya i ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa, ha enviat una delegació conformada per un total de vint-i-dos representants de les seves entitats membres als Països Baixos en el marc del primer Innotrip.

L’Innotrip és un nou servei que la fundació ofereix en l’àmbit de la generació i intercanvi de coneixement, dirigida a professionals amb càrrecs directius i/o relacionats amb la promoció de la millora contínua que consisteix en fomentar la innovació a través de la descoberta in situ d’experiències internacionals punteres en el camp de l’acció social. L’exploració de noves maneres de fer front a problemàtiques comunes, la creació de potencials sinergies de caràcter internacional i l’enfortiment de les relacions entre les entitats membres en són els principals objectius.

L’interès despertat pel sistema neerlandès de les cures i els serveis socials, basat en un model accessible i de qualitat, amb un alt grau de col·laboració publico-privada i molts reptes compartits, ha fet dels Països Baixos la destinació escollida per aquesta primera edició de l’Innotrip.

El programa d’activitats ha estat dissenyat en base a les necessitats expressades per les entitats membres i plantejat en itineraris específics opcionals – Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn i Helmond. Una estreta coordinació amb les organitzacions neerlandeses col·laboradores i una visita prèvia de planificació han estat clau en la seva elaboració.

Aquest ha inclòs la descoberta de projectes i iniciatives de caràcter innovador en els àmbits de l’habitatge social, el desenvolupament comunitari, la inclusió sociolaboral o la mesura i gestió d’impacte, entre altres, a través de visites de diferent format a les següents entitats no lucratives, empreses socials, federacions i organismes públics.

Dia 1:

Sociaal Werk Nederland (Utrecht)

Dia 2:

HVO Querido (Amsterdam)

Startblok Elzenhagen (Amsterdam)

WoCom (Helmond)

SMO (Helmond)

Nei Skoen (Helmond)

Savant Alphonsus (Helomond)

Dia 3:

De Tussenvoorziening (Utrecht)

Incluzio / Buurtteams Utrecht (Utrecht)

JOU (Utrecht)

‘s Heeren Loo (Apeldoorn)

Dia 4:

City of Amsterdam (Amsterdam)

Actualitat

Premis GrausTIC

Oberta la convocatòria dels premis d’Innovació Digital de Catalunya GrausTIC 2024

El passat 12 de juliol es va obrir la convocatòria dels Premis d’Innovació Digital de Catalunya 2024 – GrausTIC, un certamen que té com a objectiu reconèixer aquelles iniciatives, professionals, empreses o institucions que destaquen per l’ús innovador i la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les propostes es podran presentar fins al 15 d’octubre de 2024.
iSocial PRO

Un nou butlletí informarà els professionals que utilitzen les Apps d’iSocial

Des d’aquest mes de juliol, els professionals que ja utilitzen l’App “iSocial PRO” i que, a través d’aquesta, gestionen les apps Nidus, Flapp!, i properament meSocial, rebran periòdicament un butlletí que els informarà sobre novetats, millores tècniques i el procés d’expansió territorial d’aquestes aplicacions.
DigitaliSSB

10 Àrees Bàsiques de Serveis Socials milloren les seves eines d’anàlisi i planificació gràcies a iSocial

iSocial està desenvolupant una sèrie de Quadres de Comandament per a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials municipals i comarcals que permetrà als professionals que hi treballen solucionar la seva dispersió d’aplicacions i de fonts de dades mitjançant una sola eina d’anàlisi i planificació
Trobada Rehab-Lab a Liège

iSocial i CIM-UPC participen a la trobada anual de la xarxa europea Rehab-Lab a Bèlgica

Un total de 55 entitats de la xarxa Rehab-Lab s’han reunit a Liège per compartir els seus coneixements i experiències
Trobada inaugural Care4Skills

iSocial participa en la trobada kick-off del projecte Care4Skills a Brussel·les

El passat dijous 23 de maig vam assistir a la reunió kick off del projecte Care4Skills a Brussel·les, organitzada per l’EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), l’entitat que lidera la iniciativa.
Tallers participatius d'All By Myself

Arranquen els tallers participatius del projecte All By Myself

Aquest maig hem inaugurat els primers tallers participatius inclosos en el procés de recerca del projecte All By Myself, coordinat per la Fundació iSocial i que compta amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Hem participat al 31è Congrés Europeu de Serveis Socials a Malmö (Suècia)

Publicacions Notícies

Hem participat al 31è Congrés Europeu de Serveis Socials a Malmö (Suècia)

,
Malmo2

Ha estat dedicat a la innovació tecnològica en serveis socials, i hi hem presentat la nostra aplicació Nidus per a persones sense llar.

Del 13 al 16 de juny ha tingut lloc el 31 Congrés Europeu de Serveis Socials, organitzat per l’European Social Network (ESN) del qual iSocial en formem part. El Congrés s’ha realitzat a Malmö (Suècia), amb la participació de 670 delegats de 40 països, i ha estat dedicat a analitzar i debatre sobre les aportacions actuals de la tecnologia per a la millora del sector dels serveis socials arreu d’Europa. A més d’iSocial, d’Espanya hi han participat representants de la Generalitat de Catalunya, del Govern Basc, de la Diputació de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona o de l’Associació Catalana de Municipis, entre altres.

En una de les sessions de presentació de solucions tecnològiques innovadores, el director de la Fundació iSocial va presentar i explicar durant una hora l’aplicació Nidus per a persones sense llar, davant de més de 80 congressistes d’arreu d’Europa.

A més, vam donar a conèixer el nostre recent informe “Innovació tecnològica i serveis socials”, per mitjà de punts de llibre distribuïts als congressistes que incloïen un QR per poder descarregar-se la versió en anglès de l’informe.

El Congrés Europeu de Serveis Socials de l’any vinent, 2024, tindrà lloc a Anvers (Bèlgica).

Actualitat

Premis GrausTIC

Oberta la convocatòria dels premis d’Innovació Digital de Catalunya GrausTIC 2024

El passat 12 de juliol es va obrir la convocatòria dels Premis d’Innovació Digital de Catalunya 2024 – GrausTIC, un certamen que té com a objectiu reconèixer aquelles iniciatives, professionals, empreses o institucions que destaquen per l’ús innovador i la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les propostes es podran presentar fins al 15 d’octubre de 2024.
iSocial PRO

Un nou butlletí informarà els professionals que utilitzen les Apps d’iSocial

Des d’aquest mes de juliol, els professionals que ja utilitzen l’App “iSocial PRO” i que, a través d’aquesta, gestionen les apps Nidus, Flapp!, i properament meSocial, rebran periòdicament un butlletí que els informarà sobre novetats, millores tècniques i el procés d’expansió territorial d’aquestes aplicacions.
DigitaliSSB

10 Àrees Bàsiques de Serveis Socials milloren les seves eines d’anàlisi i planificació gràcies a iSocial

iSocial està desenvolupant una sèrie de Quadres de Comandament per a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials municipals i comarcals que permetrà als professionals que hi treballen solucionar la seva dispersió d’aplicacions i de fonts de dades mitjançant una sola eina d’anàlisi i planificació
Trobada Rehab-Lab a Liège

iSocial i CIM-UPC participen a la trobada anual de la xarxa europea Rehab-Lab a Bèlgica

Un total de 55 entitats de la xarxa Rehab-Lab s’han reunit a Liège per compartir els seus coneixements i experiències
Trobada inaugural Care4Skills

iSocial participa en la trobada kick-off del projecte Care4Skills a Brussel·les

El passat dijous 23 de maig vam assistir a la reunió kick off del projecte Care4Skills a Brussel·les, organitzada per l’EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), l’entitat que lidera la iniciativa.
Tallers participatius d'All By Myself

Arranquen els tallers participatius del projecte All By Myself

Aquest maig hem inaugurat els primers tallers participatius inclosos en el procés de recerca del projecte All By Myself, coordinat per la Fundació iSocial i que compta amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.