Luzía, rellotge intel·ligent que preveu i protegeix de situacions de risc en persones grans

Luzía, rellotge intel·ligent que preveu i protegeix de situacions de risc en persones grans

SeniorDomo

Luzía, rellotge intel.ligent que preveu i protegeix de situacions de risc en persones grans

Rellotge per detectar situacions de risc i facilitar un envelliment saludable al propi domicili de les persones grans a partir dels 60 anys. Analitza de manera automatitzada dades de l’activitat física, signes vitals, la ubicació, etc i identifica qualsevol tipus de comportament estrany.

Els familiars tenen accés a la informació del dispositiu i reben notificacions al seu mòbil. En el cas que es detecti alguna anomalia (inactivitat, una caiguda, problemes cardíacs, sortida de la zona de seguretat…) el propi rellotge contacta amb la persona que el porta per preguntar-li com es troba, i si no respon truca automàticament als familiars o persones de contacte. A més, Luzía és capaç de detectar si ha saltat el contestador automàtic o si el telèfon amb el que intenta contactar està apagat. Per tant, el rellotge segueix insistint fins que aconsegueix contactar amb algú.  Luzía és capaç d’emmagatzemar al núvol fins a 1.000 registres diaris de cada persones usuària.

L’objectiu és facilitar l’envelliment a casa, a través d’una solució avançada de protecció i prevenció de situacions crítiques. Es tracta d’una tecnologia assequible i accessible, ja que no requereix que l’usuari tingui un telèfon mòbil, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans.

SeniorDomo

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.