Metodologia IPS per a la inserció laboral de joves amb trastorns mentals

Metodologia IPS per a la inserció laboral de joves amb trastorns mentals

Fundació Joia

Metodologia IPS per a la inserció laboral de joves amb trastorns mentals

Metodologia pionera d’inserció laboral especialitzada en la intervenció amb el col·lectiu de salut mental, que evita la cronificació de la persona afectada i fa que l’accés al mercat laboral formi part activa de la seva recuperació, per la qual cosa augmenta l’índex d’inserció laboral.

És una metodologia importada dels Estats Units per l’Institut Universitari Avedis Donabedian amb el suport de la Generalitat de Catalunya. S’ha instaurat a diferents ciutats europees, i Fundació Joia va ser escollida per la Generalitat de Catalunya per liderar el desenvolupament d’aquesta metodologia a Barcelona. IPS aplicat en els serveis d’inserció laboral de Fundació Joia actua a través de 3 eixos: amb la Comunitat; amb els Agents Sanitaris i Socials; i amb el Teixit Empresarial. La metodologia IPS ha permès millorar exponencialment els resultats d’inserció laboral a la Fundació Joia.

Fundació Joia

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.