Metodologia IPS per a la inserció laboral de joves amb trastorns mentals

Publicacions Banc d’innovacions

Metodologia IPS per a la inserció laboral de joves amb trastorns mentals

Fundació Joia

Metodologia IPS per a la inserció laboral de joves amb trastorns mentals

Metodologia pionera d’inserció laboral especialitzada en la intervenció amb el col·lectiu de salut mental, que evita la cronificació de la persona afectada i fa que l’accés al mercat laboral formi part activa de la seva recuperació, per la qual cosa augmenta l’índex d’inserció laboral.

És una metodologia importada dels Estats Units per l’Institut Universitari Avedis Donabedian amb el suport de la Generalitat de Catalunya. S’ha instaurat a diferents ciutats europees, i Fundació Joia va ser escollida per la Generalitat de Catalunya per liderar el desenvolupament d’aquesta metodologia a Barcelona. IPS aplicat en els serveis d’inserció laboral de Fundació Joia actua a través de 3 eixos: amb la Comunitat; amb els Agents Sanitaris i Socials; i amb el Teixit Empresarial. La metodologia IPS ha permès millorar exponencialment els resultats d’inserció laboral a la Fundació Joia.

Fundació Joia

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.