Mirada Activa, programa preventiu per a persones grans sense xarxa de suport

Mirada Activa, programa preventiu per a persones grans sense xarxa de suport

Ajuntament de Bilbao

Mirada Activa, programa preventiu per a persones grans sense xarxa de suport

Berrituz

Programa preventiu municipal que implica la ciutadania i els agents socio-econòmics en la detecció de situacions de fragilitat social i solitud entre les persones grans de la ciutat, per així activar plans d’intervenció social des dels Serveis Socials municipals.

El programa està sotmès a una avaluació contínua i s’ha desenvolupat en quatre fases. Les tres primeres portades a terme entre 2013 i 2017, estaven destinades a crear xarxes actives entre associacions de gent gran, entitats socials i agents socio-econòmics de la ciutat, i a identificar persones en situació de vulnerabilitat. La quarta fase, iniciada el 2018, és una experiència pilot que ofereix a les persones grans identificades com a vulnerables un itinerari d’integració social a partir d’una xarxa activa de relacions autònomes i amigables, en la que també hi participen professionals dels serveis municipals d’integració social i voluntaris d’entitats socials.

Mirada Activa

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.