WeCare Wales, campanya per atreure professionals per als Serveis Socials

WeCare Wales, campanya per atreure professionals per als Serveis Socials

Gal·les (UK)

WeCare Wales, campanya per atreure professionals per als Serveis Socials

WeCare Wales

Campanya de comunicació per incrementar el coneixement ciutadà sobre els Serveis Socials i atraure 20.000 noves persones per a treballar en aquest sector en els propers anys.

El març de 2019, els Serveis Socials de Gal·les van llençar la campanya WeCare Wales, com a part d’una estratègia a llarg termini per incrementar el nombre de treballadors/ores del sector social durant la propera dècada i garantir uns Serveis Socials de qualitat. La campanya mostra la varietat de rols i la diversitat d’oportunitats de progrés professional existents en aquest sector, explica quines són les habilitats i els valors per treballar-hi, i posa en valor allò que fa que la feina professional en aquest àmbit sigui gratificant i valuosa mitjançant nombrosos testimonis de ciutadans i ciutadanes que gaudeixen dels beneficis dels Serveis Socials.

Glofal Cymdeithasol Cymru Social Care Wales

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.