Nextcare, atenció integrada per a pacients crònics

Nextcare, atenció integrada per a pacients crònics

Biocat

Nextcare, atenció integrada per a pacients crònics

Foto: Nextcare

Projecte vinculat a la comunitat socio-sanitària Ris3Cat que impulsa la integració dels serveis socials i sanitaris per als pacients crònics al territori de Catalunya, mitjançant avaluacions individualitzades del risc de salut, programes de benestar i prehabilitació abans de la cirurgia, gestió intel·ligent i adaptable de casos, diagnòstic precoç de malalties, i impuls de solucions digitals.

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.