Programa nacional escocès per ajudar a implementar el Self-Directed Support

Publicacions Banc d’innovacions

Programa nacional escocès per ajudar a implementar el Self-Directed Support

Social Work Scotland

Programa nacional per facilitar la implementació del model d’intervenció Self-Directed Support (Suport Auto-dirigit) en els Serveis Socials locals dels municipis d’Escòcia. El seu objectiu és salvar la distància existent el marc normatiu i la pràctica diària dels Serveis Socials, proporcionant orientació i suports per superar els reptes en què es troben els professionals socials a l’hora de posar en pràctica el model.

El Self-Directed Support és un model d’acompanyament a les persones que són ateses pels Serveis Socials, amb un enfocament de suport en la presa de decisions. La finalitat és que les persones tinguin control i poder d’elecció sobre les accions o els plans de suport destinats a millorar les seves condicions de vida, a partir de les seves demandes i els seus drets. Dins d’aquest enfocament, aquest programa de Social Work Scotland vol garantir que els/les treballador/es socials siguin capaços d’implementar el model sobre la base dels principis, la perspectiva i els valors dels drets humans. L’objectiu és ­empoderar els professionals socials perquè siguin autònoms a l’hora d’implementar el model amb cada persona atesa.

El programa té tres eixos d’actuació. En primer lloc, impulsar l’autonomia dels professionals socials en la implementació del model per mitjà de definició d’estàndards i activitats formatives i d’assessorament encaminades a millorar la intervenció social. En segon lloc, proporcionar una comunitat de pràctica on els professionals públics i les entitats comunitàries poden aprendre conjuntament per trobar solucions als reptes que planteja la implementació del model del Suport Auto-dirigit. I, finalment, dinamitzar una xarxa escocesa de col·laboració entre tots els agents públics i privats involucrats per contribuir al desenvolupament del marc nacional escocès del Self-directed Support.

En aquest àmbit nacional,  s’ofereix una biblioteca amb eines, recursos i exemples pràctics per als professionals. A més, el programa està treballant per aconseguir que els assistents personals siguin reconeguts com a membres de la força laboral de l’atenció social, i per aconseguir canvis en el marc legal escocès que facilitin la implementació efectiva del model.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials