Debat

Comunicar millor per canviar la imatge dels Serveis Socials
Innovar en la manera d’explicar-nos per donar valor al que fem

Mentre que els pressupostos dedicats a Serveis Socials no han parat de créixer en els últims anys, aquest esforç inversor no sempre és percebut i valorat per la societat, els punts forts de la seva actuació són escassament coneguts per la ciutadania i, fins i tot, perduren estereotips i visions antigues que tenen poc a veure amb el que són avui els Serveis Socials.

Altres sectors de la nostra societat han aconseguit revertir situacions semblants. La innovació en Serveis Socials també és canviar la manera d’explicar-nos i de comunicar-nos, per fer visible la seva potencialitat com agent que contribueix de manera determinant a la cohesió social i a la qualitat de vida de les persones.

Aquest debat va comptar amb la participació dels ponents següents:

  • Meritxell Benedí, Directora General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya
  • Natàlia Vila, especialista en temes de benestar social del Diari ARA
  • Fernando Fantova, expert basc en Serveis Socials

La presenta i moderació fou realitzada per Víctor Puig, professor de comunicació de la UPF, expert en gestió de la reputació, director de Zinkdo Digital

Data i lloc de realització:

Va tenir lloc el dijous 10 d’octubre de 2019, a les 18h00, a l’auditori del Pati Manning (Carrer de Montalegre 7, Barcelona), amb l’assistència de 41 persones.

Amb el suport de:

Pin It on Pinterest