Serveis d’habitatge i acompanyament per a persones amb discapacitat

Serveis d’habitatge i acompanyament per a persones amb discapacitat

Fundació Amadip Esment

Serveis d’habitatge i acompanyament per a persones amb discapacitat

Habitatges individuals per a persones amb discapacitat intel·lectual amb les que es decideix un programa de suport segons les necessitats, els gustos i els moments vitals de cadascú, implicant serveis professionals i la pròpia xarxa individual de suport informal amb la que cada persona compta. Un professional de referència és qui coordina i supervisa cada cas.

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.