Fuel Poverty Group, defensar el dret a l’energia

Publicacions Banc d’innovacions

Fuel Poverty Group, defensar el dret a l’energia

ABD, EcoServeis

Fuel Poverty Group

Xarxa de persones i entitats de diferents àmbits per combatre la pobresa energètica.

Fuel Poverty Group promou eines per reduir l’import de la factura de gas i la llum a partir de la comprensió dels conceptes que apareixen a la factura, així com de consells pràctics en la vida diària per fer un ús racional i eficient de l’energia.

D’altra banda, també organitzen accions preventives i d’apoderament com tallers, punts informatius personalitzats, acompanyament en tràmits i intervencions de defensa dels drets energètics.

Una persona es troba en situació de pobresa energètica quan té dificultats per pagar els subministraments d’electricitat, aigua o gas, o quan no és capaç d’assumir el cost econòmic que implica mantenir les condicions adequades de temperatura i humitat al seu habitatge. Segons l’organització, aquesta pobresa té efectes i conseqüències en la salut, l’economia i el benestar de les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat social.

Banc d’innovacions

BetiON

Servei de teleassistència predictiva en l’atenció domiciliària

La Fundació Adinberri ha posat en marxa un servei de teleassistència predictiva que permet anticipar i actuar a través d’un pla d’intervenció personalitzada basat en el model 4P: predicció, prevenció, personalització i participació.
From Your Eyes

From your eyes, eines tecnològiques d’IA per a persones amb discapacitat visual

From Your Eyes impulsa solucions basades en Intel·ligència Artificial per millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat visual.
Reviu

Reviu, plataforma que fomenta la transparència en l’accés a l’habitatge

Reviu és una plataforma en línia per compartir i buscar ressenyes de pisos, amb l’objectiu principal d’oferir informació transparent i real sobre el mercat immobiliari.
I·ROC

I·ROC, eina que avalua el procés de recuperació dels usuaris de serveis de salut mental

I·ROC és una eina que permet mesurar el procés de recuperació de les persones que utilitzen serveis de salut mental
SmartSocks

SmartSocks, mitjons que detecten el malestar en persones amb demència

SmartSocks són mitjons intel·ligents que permeten detectar situacions de risc en persones amb demència
Manawanui

Manawanui, Self-Directed Support per a persones amb discapacitat

Manawanui és un projecte que té com a objectiu potenciar l’autonomia i llibertat d’escollir de les persones amb discapacitat