Smart social home care for aging population

Smart social home care for aging population

Bismart

Smart social home care for aging population

Solució de grans volums de dades per a la planificació de l’assistència sanitària i els serveis socials per les persones grans.

La correlació de les dades dels Serveis Socials, salut, població, activitat econòmica, d’electricitat i d’aigua, gestió de residus, entre d’altres, permet resoldre els problemes més difícils que han d’afrontar les nostres ciutats: l’edat, la soletat, l’exclusió social, la salut mental, l’atenció social i la inversió de la salut pública. També facilita trobar pro-activament gent vulnerable i al llindar de pobresa.