Smart social home care for aging population

Publicacions Banc d’innovacions

Smart social home care for aging population

Bismart

Smart social home care for aging population

Solució de grans volums de dades per a la planificació de l’assistència sanitària i els serveis socials per les persones grans.

La correlació de les dades dels Serveis Socials, salut, població, activitat econòmica, d’electricitat i d’aigua, gestió de residus, entre d’altres, permet resoldre els problemes més difícils que han d’afrontar les nostres ciutats: l’edat, la soletat, l’exclusió social, la salut mental, l’atenció social i la inversió de la salut pública. També facilita trobar pro-activament gent vulnerable i al llindar de pobresa.