AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

Publicacions Banc d’innovacions

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

IDAPP MIND SL

AutisMIND

Eina que potencia la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

Cada cop hi ha més experiències i estudis que avalen que la tecnologia és un recurs especialment útil per recolzar els processos terapèutics i d’aprenentatge dels infants amb TEA. Bé sigui a través de la robòtica o bé a través de programes informàtics especialitzats, les investigacions estan mostrant els beneficis d’aquest abordatge.

AutisMIND és una aplicació mòbil que dona suport a famílies i professionals a l’hora de treballar, en infants amb TEA, el desenvolupament del pensament social i la teoria de la ment, és a dir, la capacitat dels individus de prendre consciència dels sentiments, desitjos i creences dels altres a l’hora d’actuar.

L’aplicació AutisMIND aborda deu aspectes diferents del desenvolupament sociocognitiu amb sis nivells de dificultat i amb un total de més de mil exercicis interactius i lúdics. Algunes de les temàtiques que tracta són la interpretació d’emocions per context, l’anticipació d’accions, les sensacions físiques i la simbolització.

La plataforma planteja l’aprenentatge d’una forma senzilla i dinàmica. D’una banda, utilitza imatges nítides amb traçats simples que eviten la sobreestimulació de l’infant. De l’altra, inclou reforços visuals que faciliten l’interès, l’atenció i la motivació de l’usuari. Les funcions són adaptables a les necessitats de cada persona i les estadístiques permeten avaluar el progrés i les fites assolides.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 32 min

Digital Streetwork, treballadors socials que atenen joves a través d’Internet

Digital Streetwork és una iniciativa que trasllada el treball de carrer amb joves a Internet
Imatges Posts Web 25 min

BRUS, acompanyament a joves que viuen en famílies amb situacions de drogodependència

BRUS és un programa d’acompanyament a joves que viuen en famílies amb situacions de drogodependència.