Robots per al tractament d’infants amb TEA

Publicacions Articles

Robots per al tractament d’infants amb TEA

,
Robots tractament infants amb TEA

En els últims anys, s’ha posat sobre la taula l’ús de robots en el tractament d’infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Quins beneficis té aquest tipus de teràpia?

Què és el TEA?

El concepte de TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) sorgeix l’any 2013, quan l’Associació Estatunidenca de Psiquiatria (APA en anglès) va unificar l’autisme i la síndrome d’Asperger en un mateix diagnòstic, ja que considerava ambdues condicions compartien trets molt semblants. Segons aquesta categorització, el TEA és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta principalment la manera de comunicar i relacionar-se amb els altres, i que es caracteritza per la presència de patrons de pensament molt rígids. Alguns exemples són la focalització d’interessos, els dèficits en l’expressió emocional i els problemes d’expressió no verbal. Els primers indicis es poden apreciar ja en fases molt primerenques del desenvolupament de l’individu, entre el primer i el tercer any de vida.

Una altra de les peculiaritats del TEA és la diversitat de formes en les quals es pot presentar. És per aquest motiu que s’utilitza el concepte d’espectre. Cada persona expressa les dificultats en la comunicació, la interacció social i la rigidesa cognitiva d’una manera diferent.

Robots per a infants amb TEA

En els últims anys, nombrosos estudis científics, com el de la Universitat de les Illes Balears, han investigat l’ús de robots per acompanyar el desenvolupament del procés d’aprenentatge d’infants amb Trastorn de l’Espectre Autista. Les conclusions apunten que les interaccions predictibles i uniformes dels robots els fan sentir còmodes, ja que les persones amb TEA solen tenir una forta animadversió per tot allò imprevisible. A més, els robots són capaços de generar motivació per dur a terme tasques i activitats, alhora que ajuden els infants a implicar-se en interaccions socials que en altres contextos els poden resultar amenaçadores.

Els experts assenyalen que és important dissenyar robots amb una programació altament personificada que pugui atendre les necessitats de cada nen o nena. Tanmateix, adverteixen que el robot no s’ha de concebre com un docent o un treballador social, sinó com una eina de suport. En aquest sentit, no ha de ser un fi en si mateix, sinó que cal aspirar a què la relació infant i robot sigui el punt de partida per reforçar la sociabilització de l’infant.

Beneficis en l’ús de robots per als infants amb TEA

Alguns dels beneficis d’aquest tipus de teràpia són:

 • Millora les habilitats comunicatives i l’expressió d’emocions. El robot encoratja la participació del nen a través de la comunicació interactiva, amb ajudes visuals, síntesi de veu i indicacions programades. Així, es millora la capacitat d’expressar emocions i d’empatitzar amb la resta. A més, es crea un espai còmode i sense prejudicis on els nens poden desenvolupar les seves habilitats.
 • Facilita la interacció social. La seguretat que proporciona un robot, mitjançant les repeticions controlades, permet una interacció més efectiva. La imitació, els torns de paraula i el contacte visual simulen interaccions de la vida real que els ensenyen les respostes i gestos adequats per a les diferents situacions. També poden ser útils com a mediadors i objectes d’atenció compartida amb adults i companys. L’objectiu final és aconseguir que utilitzin tots aquests coneixements en interaccions amb humans.
 • Proporciona una rutina. La previsibilitat i la rutina estableixen pautes de comportament coherents que aporten seguretat i estabilitat als infants amb TEA. Així, es redueixen les crisis i l’ansietat.
 • Fomenta el joc i l’aprenentatge. Sovint, els infants amb autisme tenen dificultats per jugar i aprendre. Els robots són capaços d’adaptar-se als interessos concrets del nen per programar jocs educatius. Així, l’aprenentatge es converteix en una tasca més divertida i eficaç.
 • Simplifica el procés d’aprenentatge. La interacció amb el robot és senzilla i aconsegueix simplificar el procés d’aprenentatge. En la mateixa línia, evita allaus d’informació que podrien arribar a sobrepassar l’infant.

Tipus de robots de suport per a infants amb TEA

Actualment, existeixen diferents tipus de robots. Tot i que cadascun d’ells té les seves especificitats i el seu àmbit d’actuació, a grans trets podem distingir-los en funció del seu objectiu, és a dir, de la manera en què ofereixen suport als infants amb TEA. Així, trobem tres classificacions:

 • Robots socials: Androides pensants dissenyats per interactuar amb els infants amb TEA tot facilitant els processos socials. Poden fer-ho a través de converses o l’intercanvide senyals, o bé ajudar-los en l’expressió de les emocions.
 • Robots educatius. Són robots que ajuden durant el procés d’aprenentatge dels nens, mitjançant l’ús d’eines atractives per tal de facilitar l’aprenentatge de diferents matèries i habilitats de forma ordenada.
 • Robots d’assistència. Són aquells pensats per donar suport en les activitats més quotidianes. D’aquesta manera, poden reforçar la confiança i independència de l’infant amb TEA. Per exemple, amb activitats com vestir-se, rentar-se les dents o organitzar-se.

Alguns exemples de robots per a infants amb TEA

Durant els darrers anys, hi ha hagut un creixement significatiu en l’ús de robots de suport per als infants amb Trastorn de l’Espectre Autista, que ha anat acompanyat d’un increment de la investigació sobre aquesta pràctica i els seus beneficis. A continuació, recollim algunes iniciatives significatives en aquest camp:

 • AURORA. A finals dels anys noranta, Kerstin Dautenhahn (Universitat de Reading, Anglaterra) va dur a terme un treball pioner en l’àmbit dels robots i l’autisme. El projecte AURORA tenia com a objectiu principal que els nens amb autisme poguessin utilitzar un robot autònom mòbil per prendre iniciatives i implicar-se en la realització de diferents accions. Segons Dautenhahn, «la conducta repetitiva pot interpretar-se com una forma d’escapar de la sobreestimulació, visual o auditiva, que pateixen moltes persones amb autisme». Per aquest motiu, un robot fàcilment programable per executar moviments repetitius i predictibles pot establir «un enllaç entre el nen i el món que l’envolta».
 • Aisoy 1. Un altre exemple és Aisoy 1, un robot capaç de reconèixer la persona amb la qual interactua i simular emocions. Tot i que inicialment no estava pensat per ajudar infants amb autisme, un estudi del MIT Media Lab va fer servir el model amb aquesta finalitat, amb un resultat positiu.
 • MILO. El primer robot humanoide amb gesticulació facial va arribar a Espanya l’any 2022, sota el nom de MILO. Es tracta d’un model que la Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT) ha comprat a l’empresa nord-americana RoboKind. La institució acadèmica l’ha adquirit sense configuració per tal de poder-lo programar amb un protocol propi que atén les emocions i les reaccions de l’infant durant la interacció amb el robot. L’objectiu principal és reduir l’estrès i la pressió dels nens amb TEA durant els intercanvis amb altres persones, tot entrenant-los amb les interaccions més previsibles i senzilles del robot. MILO mesura 60 cm, té un rostre humà amb forma de joguina i és capaç d’expressar emocions a través de somriures i ganyotes, entre d’altres.

En conclusió, l’ús de robots en infants amb TEA permet millorar la seva interacció social, gràcies a la capacitat de realitzar accions repetitives i previsibles. Aquesta possibilitat, juntament amb la personalització del giny, converteix el robot en una eina innovadora, que posa sobre la taula nous mètodes d’intervenció en aquest àmbit.

Referències

¿Qué es el TEA?, EspacioAutismo. Disponible a https://telos.fundaciontelefonica.com/la-cofa/robots-sociales-que-ayudan-a-abrirse-al-mundo-al-nino-autista/ [12/03/24] 

Programación de Robots para mejorar la atención terapéutica de niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), Diego Paracuellos de los Santos. Universitat Politècnica de València. Disponible a: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/91794/PARACUELLOS%20-%20Programaci%C3%B3n%20de%20Robots%20para%20mejorar%20la%20atenci%C3%B3n%20terapeutica%20de%20ni%C3%B1os%20con%20Trastornos….pdf?sequence=1 [12/03/24] 

Robots sociales que ayudan al niño autista a abrirse al mundo, Pablo Rodríguez Canfranc. Telos (Fundación Telefónica). Disponible a: https://telos.fundaciontelefonica.com/la-cofa/robots-sociales-que-ayudan-a-abrirse-al-mundo-al-nino-autista/ [12/03/24] 

Robots para autismo: ¿el futuro de una terapia eficaz de ayuda?, Autismo En Vivo. Disponible a: https://www.autismovivo.org/post/robots-para-autismo-el-futuro-de-una-terapia-eficaz-de-ayuda [12/03/24] 

El robot social de Elche que se cruzó en Kansas con un niño autista, Ana Hernando. SINC. Disponible a: https://www.agenciasinc.es/Reportajes/El-robot-social-de-Elche-que-se-cruzo-en-Kansas-con-un-nino-autista [12/03/24] 

Así es Milo, el primer robot con emociones que interactúa con el autismo y que ya está en Cartagena, Jorge García Badía. El Español. Disponible a: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20220713/mylo-primer-robot-emociones-interactua-autismo-cartagena/687431519_0.html [12/03/24] 

Robot como tratamiento para niños con autismo, Jessica Davó García. El mundo del autismo. Disponible a: https://www.elmundodelautismo.es/el-robot-como-tratamiento-para-ninos-con-autismo/ [12/03/24] 

Use of technology in interventions for Children with Autism, Tina R. Goldsmith, Lina A. LeBlanc. APA PsycNet. Disponible a: https://psycnet.apa.org/fulltext/2014-52005-004.html [12/03/24] 

Robots sociales como promotores de la comunicación en los Trastornos del Espectro Autista (TEA), Virginia Pinel, Laura Aguiló Rendón, Daniel Adrover-Roig. Letras de Hoje. Disponible a: https://www.scielo.br/j/lh/a/bgNcrznydKySBCKJPtyW7HG/# [18/03/2024] 

Articles

Big Data Serveis Socials

Com podem aplicar la tecnologia Big Data als serveis socials?

Cada dia, el món genera aproximadament 328,77 milions de terabytes de dades. La majoria dels sectors ja estan incorporant serveis d’anàlisi de dades intel·ligents per gestionar la gran quantitat d’informació. Quines oportunitats presenta la tecnologia Big Data pel sector social?
Infància i adolescència en risc

Innovació social en la protecció de la infància i l’adolescència en risc

Segons UNICEF, es calcula que més de 1.000 milions d’infants són víctimes de violència al món, amb conseqüències profundes, duradores i, a vegades, mortals. Com pot la innovació social acostar-se a la protecció de la infància?
Perspectives innovadores accés a l'habitatge

Perspectives innovadores per promoure l’accés a l’habitatge

Segons l’ONU, la manca d’habitatge digne és una problemàtica que afecta més del 20% de la població mundial. A Catalunya, gairebé 60.000 persones pateixen alguna situació d’exclusió residencial. Quines iniciatives innovadores s’estan duent a terme al món per promoure l’accés a l’habitatge?
Innovació social per prevenir la violència masclista

Innovació social per prevenir la violència masclista

Durant l’any 2023, cinquanta-vuit dones i dos menors van morir per violència masclista a Espanya. Com podem utilitzar la innovació social per prevenir i abordar aquesta problemàtica?
En aquest article, abordem propostes innovadores per combatre la soledat no desitjada

Propostes innovadores per combatre la soledat no desitjada en la gent gran

La soledat no desitjada és una problemàtica que té un impacte especialment rellevant en la població de la tecera edat. Com ha de ser l’abordatge? Quines eines innovadores es poden impulsar des dels serveis socials per revertir aquest sentiment?
Bullying o assetjament escolar

Bullying o assetjament escolar: eines innovadores per posar-li fre

L’assetjament escolar és un problema silenciat que pot afectar greument a les víctimes. Quins són els senyals per detectar-lo? Quines eines innovadores ens poden ajudar?