B-MINCOME, buscant el millor camí per sortir de la pobresa i l’exclusió

Publicacions Banc d’innovacions

B-MINCOME, buscant el millor camí per sortir de la pobresa i l’exclusió

Ajuntament de Barcelona

B-MINCOME, buscant el millor camí per sortir de la pobresa i l’exclusió

Foto: Ajuntament de Barcelona

Projecte pilot per a l’establiment d’una renda municipal d’inclusió a la ciutat de Barcelona, en el qual es testeja amb mil famílies vulnerables de deu barris de l’Eix Besòs l’eficiència i l’eficàcia de combinar un ajut econòmic estable amb polítiques actives sociolaborals.

B·MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat basat en desenvolupar una política integral que combina una política pública passiva (en forma d’un Suport Municipal d’Inclusió, un ajut econòmic que complementa els ingressos de les persones i famílies participants) amb quatre polítiques actives sociolaborals: un pla combinat de formació i ocupació en projectes de coproducció; accions per fomentar l’economia social i cooperativa; ajuts a l’habitatge per rehabilitar i poder llogar habitacions; i programa de participació en xarxes comunitàries.

B-Mincome