Bizkaia Saretu, escola de prevenció de la soledat no desitjada

Publicacions Banc d’innovacions

Bizkaia Saretu, escola de prevenció de la soledat no desitjada

Grup SSI

Escola de formació i dinamització d’agents anti-soledat, persones de més de 55 anys que gràcies a una qualificació i acompanyament s’especialitzen en la detecció precoç i l’acció preventiva en relació a la soledat.

La iniciativa fa referència a la soledat no desitjada, és a dir, al sentiment o experiència subjectiva que s’identifica amb insatisfacció individual que té la persona pel que fa a les seves relacions. Aquest aïllament social, relacionat sobretot amb persones grans, es percep com una limitació, manca o absència de relacions primàries o naturals; d’amistat, de parella, familiars, de veïnatge, etc.

El projecte Bizkaia Saretu ofereix activitats formatives i de sensibilització cap a persones interessades en la matèria, ja sigui perquè vulguin adquirir coneixements en aquest àmbit o que formin part d’entitats, empreses o associacions. En aquest cas, podran formar part de la Red de Agentes, l’altra activitat destacada del projecte. Aquesta xarxa, formada per persones de més de 55 anys que no es trobin en situació de soledat i vulguin comprometre’s i crear propostes d’acció, consisteix en la identificació de situacions de soledat, disseny i creació de projectes de prevenció, per tal d’acumular evidència i poder ser implementats.

A més, la iniciativa també compta amb un repositori de coneixement i bones pràctiques, on s’hi troben projectes, mètodes o sistemes que involucren a la comunitat i àmbits relacionals. El Grup SSI entén que la connexió entre iniciatives és un element clau para garantir l’èxit dels projectes. Per tant, Bizkaia Saretu és un projecte amb perspectiva preventiva, que promou una visió desestigmatitzant de la soledat, potencia l’ajuda mútua i es centra en les necessitats i demandes individuals de cada persona.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials