iCalidad, eina tecnològica per la qualitat de vida de les persones amb TEA

Publicacions Banc d’innovacions

iCalidad, eina tecnològica per la qualitat de vida de les persones amb TEA

Red para la Calidad de Vida, Autismo España

Eina d’avaluació i suport per la millora de la qualitat de vida de les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) i les seves famílies. Amb una metodologia innovadora, es valora els aspectes que més incideixen en la qualitat de vida d’una persona i es dissenyen plans individualitzats de suport adaptats a les necessitats, interessos i expectatives. 

aba therapy learner 2

iCalidad és, doncs, una eina tecnològica col·laborativa que correspon a un sistema d’avaluació de la qualitat de vida de les persones que tenen TEA. Neix fruit de la constatació que la valoració d’aquest trastorn és subjectiva i que sovint els instruments d’avaluació no s’adeqüen a la realitat de les persones que el pateixen, com apunten els avenços en coneixement, que constaten que el TEA es manifesta de manera molt específica en cada cas. 

És flexible i funciona de tal manera que la perspectiva de la persona amb TEA és integrada en el disseny del seu propi pla, com també són implicades les famílies i els professionals que millor la coneixen. Aquestes persones constitueixen l’equip d’avaluació i responen individualment a un qüestionari formulat per iCalidad. L’eina tecnològica sistematitza i compara, i també genera un informe de qualitat que integra les respostes de tots els membres de l’equip. És l’equip qui s’encarrega d’avaluar-lo conjuntament amb l’objectiu de dissenyar –consensuadament– un pla de suport personalitzat i òptim.  

Així, iCalidad permet a les persones amb TEA participar en la presa de decisions sobre la seva vida i assolir metes personals significatives. També possibilita a les famílies i als professionals de col·laborar i oferir el suport adequat a la persona que té el trastorn. Finalment, iCalidad permet a les organitzacions oferir suport de qualitat i donar resposta –adequada i innovadora– a les prioritats, interessos i necessitats de les persones amb TEA.

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.