Community HIGEA, gestió intel·ligent d’entitats socials i sanitàries

Community HIGEA, gestió intel·ligent d’entitats socials i sanitàries

AREP, Fundació Joia, FETB, Open TIC

Community HIGEA, gestió intel.ligent d’entitats socials i sanitàries

Foto: Unsplash

Solució cloud integral dissenyada per a la gestió intel·ligent d’organitzacions amb intervenció sanitària, social i d’inserció laboral, que integra la gestió d’aquests tres àmbits i millora exponencialment la qualitat de l’atenció a la persona usuària a través del sistema SITT (Sustainable, Integral and Transversal Technology).

Mentre que l’oferta actual de softwares destinats a la gestió sanitària i social se centra en donar servei a grans corporacions, aquesta aplicació s’adapta al model de gestió de les organitzacions socials, sanitàries i d’inserció laboral del Tercer Sector mitjançant una inversió econòmica sostenible.

El programa té des del principi el nivell d’interoperabilitat que requereix el Servei Català de la Salut (HC3) i la seguretat màxima de les dades. La sostenibilitat ve de les dades al núvol i l’accés segur des de qualsevol lloc (serveis, domicilis, etc.).

Community Higea

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.