Idecide, eines de suport per decidir per a persones amb dificultat psicosocial

Idecide, eines de suport per decidir per a persones amb dificultat psicosocial

SUPPORT-Fundació Tutelar Girona

Idecide, eines de suport per decidir per a persones amb dificultat psicosocial

Idecide és un projecte europeu coordinat per SUPPORT Fundació Tutelar Girona que té com a objectiu potenciar les habilitats i oferir eines a les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial perquè puguin prendre les seves pròpies decisions segons la seva voluntat i preferències i amb els suports adequats per evitar conflictes d’interessos i influències indegudes sobre tres àrees cabdals de la seva vida: les finances personals, els seus drets com a consumidors i els assumptes que afecten la seva salut i benestar.

Al mateix temps el projecte inclou dotar del coneixement, les competències i les eines necessàries als professionals de suport perquè puguin ajudar a les persones amb discapacitat a assolir el seu objectiu.

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.