Banc d’innovacions en acció social

B·MINCOME, buscant el millor camí per sortir de la pobresa i l’exclusió
Ajuntament de Barcelona

Projecte pilot per a l’establiment d’una renda municipal d’inclusió a la ciutat de Barcelona, en el qual es testeja amb mil famílies vulnerables de deu barris de l’Eix Besòs l’eficiència i l’eficàcia de combinar un ajut econòmic estable amb polítiques actives sociolaborals.

B·MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat basat en desenvolupar una política integral que combina una política pública passiva (en forma d’un Suport Municipal d’Inclusió, un ajut econòmic que complementa els ingressos de les persones i famílies participants) amb quatre polítiques actives sociolaborals: un pla combinat de formació i ocupació en projectes de coproducció; accions per fomentar l’economia social i cooperativa; ajuts a l’habitatge per rehabilitar i poder llogar habitacions; i programa de participació en xarxes comunitàries.

Foto: Ajuntament de Barcelona

Tipus d’activitat:

Projecte pilot

Localització:

Barcelona

Col·laboradors / Finançadors:

Urban Innovative Actions UE Program, The Young Foundation, UPC, IGOP/UAB, NOVAACT, Ivàlua

Gènesi:

El projecte B·MINCOME ha estat possible gràcies a un extens treball previ d’estudi i anàlisi. Per primera vegada una administració ha aconseguit dades de l’Agència Tributària a nivell de barri i secció censal per conèixer les rendes de tots els seus contribuents, no només dels que fan la declaració anual. Això ha permès estudiar amb un alt nivell de detall el nivell de renda i de pobresa de la ciutat. Igualment, s’ha tingut en compte l’enquesta de condicions de vida dels usuaris dels centres de serveis socials, que també per primera vegada ha analitzat en detall les característiques de més de 12.000 persones que reben atenció municipal.

Nivell d’implantació:

Durant dos anys, des d’octubre 2017 a setembre 2019, mil famílies han percebut les diferents modalitats de renda combinades o no amb polítiques sociolaborals. Durant el quart trimestre de 2019 s’avaluen els resultats obtinguts.

Pin It on Pinterest

Comparteix