Banc d’innovacions en acció social

SMART-UP, comptadors elèctrics intel·ligents per lluitar contra la pobresa energètica
Ecoserveis, Alpheeis SAS, National Energy Action, Projects in Motion Limited, AISFOR SRL

Comptadors elèctrics intel·ligents que permeten saber l’energia que s’està gastant en una llar en cada moment i d’aquesta manera poder canviar les pràctiques de consum per reduir la factura energètica. Els comptadors (Smart Meters) porten incorporades unes petites pantalles domèstiques (In-House) en les quals cada llar pot visualitzar els seus consums en temps real.

Aquest sistema ha estat desenvolupat en el marc d’un projecte europeu entre els anys 2015 i 2018, amb 5 països participants. El projecte també incloïa la formació dels diversos agents que estan en relació amb usuaris vulnerables: treballadores socials, instal·ladors, etc. Les guies de formació es poden trobar de forma gratuïta a la pàgina web del projecte i s’adapten al context i a l’idioma de cada país participant. Aquesta formació permetia alhora d’obtenir els coneixements necessaris per acompanyar els usuaris en la utilització dels comptadors Smart Meters, en saber interpretar les dades de consum, i en conèixer les possibles mesures a prendre per reduir l’import de les factures energètiques.

Tècnics assessorant una veïna sobre l’ús dels Smart Meters. Font: web d’SMART-UP

Tipus d’activitat:

Projecte pilot

Localització:

Espanya, França, Itàlia, Malta, Regne Unit

Col·laboradors / Finançadors:

Comissió Europea (programa Horizon 2020)

Gènesi:

El projecte va iniciar-se el 2015 amb l’objectiu de reduir el consum elèctric de les llars vulnerables que pateixen pobresa energètica. Fins aquell moment s’havia detectat en els usuaris una falta de relació entre el consum energètic i la factura a final de mes. El projecte va néixer per mostrar que totes dues variables estan relacionades i que un consum més eficient pot suposar un important estalvi en la despesa.

Nivell d’implantació:

Ecoserveis ha coordinat el projecte Smart-Up al territori espanyol, gestionant una prova pilot amb la participació de 1870 llars, a 60 de les quals s’hi va instal·lar un monitor intel·ligent. El 2018 el conjunt del projecte va arribar a 23 organitzacions participants, 530 persones formades per proporcionar assessoria, i 4.463 llars ateses. A les avaluacions finals es va constatar que el 80% de les llars havien aplicat una o més mesures per disminuir l’energia consumida i que el 65% havien augmentat l’ús dels comptadors intel·ligents instal·lats en el marc del projecte.

Pin It on Pinterest

Comparteix