SMART-UP, comptadors elèctrics intel·ligents per lluitar contra la pobresa energètica

Publicacions Banc d’innovacions

SMART-UP, comptadors elèctrics intel·ligents per lluitar contra la pobresa energètica

Ecoserveis, Alpheeis SAS, National Energy Action, Projects in Motion Limited, AISFOR SRL

SMART-UP, comptadors elèctrics intel·ligents per lluitar contra la pobresa energètica

Tècnics assessorant una veïna sobre l’ús dels Smart Meters. Font: web d’SMART-UP

Comptadors elèctrics intel·ligents que permeten saber l’energia que s’està gastant en una llar en cada moment i d’aquesta manera poder canviar les pràctiques de consum per reduir la factura energètica. Els comptadors (Smart Meters) porten incorporades unes petites pantalles domèstiques (In-House) en les quals cada llar pot visualitzar els seus consums en temps real.

Aquest sistema ha estat desenvolupat en el marc d’un projecte europeu entre els anys 2015 i 2018, amb 5 països participants. El projecte també incloïa la formació dels diversos agents que estan en relació amb usuaris vulnerables: treballadores socials, instal·ladors, etc. Les guies de formació es poden trobar de forma gratuïta a la pàgina web del projecte i s’adapten al context i a l’idioma de cada país participant. Aquesta formació permetia alhora d’obtenir els coneixements necessaris per acompanyar els usuaris en la utilització dels comptadors Smart Meters, en saber interpretar les dades de consum, i en conèixer les possibles mesures a prendre per reduir l’import de les factures energètiques.

SMART-UP

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials