SMART-UP, comptadors elèctrics intel·ligents per lluitar contra la pobresa energètica

Publicacions Banc d’innovacions

SMART-UP, comptadors elèctrics intel·ligents per lluitar contra la pobresa energètica

Ecoserveis, Alpheeis SAS, National Energy Action, Projects in Motion Limited, AISFOR SRL

SMART-UP, comptadors elèctrics intel·ligents per lluitar contra la pobresa energètica

Tècnics assessorant una veïna sobre l’ús dels Smart Meters. Font: web d’SMART-UP

Comptadors elèctrics intel·ligents que permeten saber l’energia que s’està gastant en una llar en cada moment i d’aquesta manera poder canviar les pràctiques de consum per reduir la factura energètica. Els comptadors (Smart Meters) porten incorporades unes petites pantalles domèstiques (In-House) en les quals cada llar pot visualitzar els seus consums en temps real.

Aquest sistema ha estat desenvolupat en el marc d’un projecte europeu entre els anys 2015 i 2018, amb 5 països participants. El projecte també incloïa la formació dels diversos agents que estan en relació amb usuaris vulnerables: treballadores socials, instal·ladors, etc. Les guies de formació es poden trobar de forma gratuïta a la pàgina web del projecte i s’adapten al context i a l’idioma de cada país participant. Aquesta formació permetia alhora d’obtenir els coneixements necessaris per acompanyar els usuaris en la utilització dels comptadors Smart Meters, en saber interpretar les dades de consum, i en conèixer les possibles mesures a prendre per reduir l’import de les factures energètiques.

SMART-UP

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.