Intel·ligència Artificial per gestionar millor l’atenció domiciliària municipal

Intel·ligència Artificial per gestionar millor l’atenció domiciliària municipal

Ajuntament de Helsingborg

Eina d’Intel·ligència Artificial que permet gestionar de manera més preventiva, pro-activa i eficient els serveis d’atenció domiciliària municipals.

L’algoritme utilitza l’historial de dades de cada ciutadà/na i una avaluació del seu estat funcional realitzada pels professionals de serveis socials d’acord amb l’índex ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). A partir de patrons identifica les persones amb alt risc de tenir necessitats futures extenses, determina el potencial de millora amb les intervencions adequades, identifica quins individus i esforços és més probable que proporcionin una millora duradora, i activa les mesures preventives concretes que permetin frenar o retardar la necessitat de rebre serveis d’atenció domiciliària.

Alhora, suposa una eina de suport per als professionals socials municipals, atès que els ajuda a mesurar millor els esforços invertits per a cada situació, a dirigir els recursos cap allà on podran ser més útils, a reduir el temps dedicat a tasques administratives innecessàries, o a reduir l’estrès causat pel risc de prendre decisions incorrectes o massa tardanes en relació a la intervenció o la resposta que necessita cada persona.