Intel·ligència Artificial per gestionar millor l’atenció domiciliària municipal

Publicacions Banc d’innovacions

Intel·ligència Artificial per gestionar millor l’atenció domiciliària municipal

Ajuntament de Helsingborg

Eina d’Intel·ligència Artificial que permet gestionar de manera més preventiva, pro-activa i eficient els serveis d’atenció domiciliària municipals.

L’algoritme utilitza l’historial de dades de cada ciutadà/na i una avaluació del seu estat funcional realitzada pels professionals de serveis socials d’acord amb l’índex ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). A partir de patrons identifica les persones amb alt risc de tenir necessitats futures extenses, determina el potencial de millora amb les intervencions adequades, identifica quins individus i esforços és més probable que proporcionin una millora duradora, i activa les mesures preventives concretes que permetin frenar o retardar la necessitat de rebre serveis d’atenció domiciliària.

Alhora, suposa una eina de suport per als professionals socials municipals, atès que els ajuda a mesurar millor els esforços invertits per a cada situació, a dirigir els recursos cap allà on podran ser més útils, a reduir el temps dedicat a tasques administratives innecessàries, o a reduir l’estrès causat pel risc de prendre decisions incorrectes o massa tardanes en relació a la intervenció o la resposta que necessita cada persona.

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.