Intel·ligència Artificial per gestionar millor l’atenció domiciliària municipal

Publicacions Banc d’innovacions

Intel·ligència Artificial per gestionar millor l’atenció domiciliària municipal

Ajuntament de Helsingborg

Eina d’Intel·ligència Artificial que permet gestionar de manera més preventiva, pro-activa i eficient els serveis d’atenció domiciliària municipals.

L’algoritme utilitza l’historial de dades de cada ciutadà/na i una avaluació del seu estat funcional realitzada pels professionals de serveis socials d’acord amb l’índex ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). A partir de patrons identifica les persones amb alt risc de tenir necessitats futures extenses, determina el potencial de millora amb les intervencions adequades, identifica quins individus i esforços és més probable que proporcionin una millora duradora, i activa les mesures preventives concretes que permetin frenar o retardar la necessitat de rebre serveis d’atenció domiciliària.

Alhora, suposa una eina de suport per als professionals socials municipals, atès que els ajuda a mesurar millor els esforços invertits per a cada situació, a dirigir els recursos cap allà on podran ser més útils, a reduir el temps dedicat a tasques administratives innecessàries, o a reduir l’estrès causat pel risc de prendre decisions incorrectes o massa tardanes en relació a la intervenció o la resposta que necessita cada persona.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials