Intel·ligència Artificial per identificar la vulnerabilitat social

Publicacions Banc d’innovacions

Intel·ligència Artificial per identificar la vulnerabilitat social

Ajuntament d’Espoo, Finlàndia

Intel·ligència Artificial per identificar la vulnerabilitat social

Foto: City of Espoo

Anàlisi Big Data mitjançant Intel·ligència Artificial (IA) de múltiples bases de dades poblacionals per identificar quines persones d’un municipi necessiten ajuda social. Es tracta d’un exitós experiment realitzat l’any 2017 per l’Ajuntament d’Espoo (Finlàndia), que ha analitzat de forma encriptada les dades socials, sanitàries i educatives de tota la població del municipi, unes 520.000 persones, entre els anys 2002 i 2016.

Les dades poblacionals han estat analitzades agrupades segons els diversos entorns familiars, en comptes de fer-ho pels mètodes tradicionals d’anàlisi individual. Els resultats han permès identificar, per exemple, 280 factors predictius en l’àmbit de la vulnerabilitat de la infància i demostrar que, tot i que cap d’aquests factors individuals és un factor de risc, la presència conjunta d’alguns d’aquests factors sí que esdevé una situació de risc.

Aquesta experiència pionera de l’Ajuntament d’Espoo ha posat de manifest que l’anàlisi d’un gran volum de dades de diferents orígens mitjançant tècniques d’Intel·ligència Artificial pot jugar un paper molt important per al futur dels Serveis Socials.

Espoo