Opportunity Atlas, anàlisi Big Data per optimitzar el sistema d’ajuts socials

Publicacions Banc d’innovacions

Opportunity Atlas, anàlisi Big Data per optimitzar el sistema d’ajuts socials

Autoritat de l’Habitatge de Seattle (USA)

Opportunity Atlas, anàlisi Big Data per optimitzar el sistema d’ajuts socials

Foto: Seattle Housing Authority

Eina d’anàlisi de dades censals anonimitzades amb la finalitat d’optimitzar el sistema de subsidis socials i d’ajuts públics a la població amb algun tipus de vulnerabilitat, a partir del coneixement detallat de les característiques i les diferències socials entre barris desafavorits.

L’eina ha permès detectar a diferents grans ciutats dels Estats Units que barris propers amb rendes molt baixes ofereixen oportunitats molts diferents per a sortir de la pobresa als infants que hi viuen. L’Autoritat de l’Habitatge de Seattle ha estat pionera en l’anàlisi d’aquestes dades de l’”Opportunity Atlas”, i ha conclòs que, a diferència d’altres ciutats americanes, les diferències entre barris que ofereixen elevada mobilitat social i els que no, són invisibles a simple vista i només per mitjà d’aquesta anàlisi de dades és possible de detectar-les i conèixer-les.

Entre altres resultats, la ciutat de Seattle ha descobert que la major part dels subsidis es destinaven a barris de baixa mobilitat social i això l’ha portat a replantejar el sistema d’ajuts socials per afavorir la residència de famílies vulnerables als barris amb una taxa de mobilitat social més elevada.

Seattle Housing Authority

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.