Opportunity Atlas, anàlisi Big Data per optimitzar el sistema d’ajuts socials

Publicacions Banc d’innovacions

Opportunity Atlas, anàlisi Big Data per optimitzar el sistema d’ajuts socials

Autoritat de l’Habitatge de Seattle (USA)

Opportunity Atlas, anàlisi Big Data per optimitzar el sistema d’ajuts socials

Foto: Seattle Housing Authority

Eina d’anàlisi de dades censals anonimitzades amb la finalitat d’optimitzar el sistema de subsidis socials i d’ajuts públics a la població amb algun tipus de vulnerabilitat, a partir del coneixement detallat de les característiques i les diferències socials entre barris desafavorits.

L’eina ha permès detectar a diferents grans ciutats dels Estats Units que barris propers amb rendes molt baixes ofereixen oportunitats molts diferents per a sortir de la pobresa als infants que hi viuen. L’Autoritat de l’Habitatge de Seattle ha estat pionera en l’anàlisi d’aquestes dades de l’”Opportunity Atlas”, i ha conclòs que, a diferència d’altres ciutats americanes, les diferències entre barris que ofereixen elevada mobilitat social i els que no, són invisibles a simple vista i només per mitjà d’aquesta anàlisi de dades és possible de detectar-les i conèixer-les.

Entre altres resultats, la ciutat de Seattle ha descobert que la major part dels subsidis es destinaven a barris de baixa mobilitat social i això l’ha portat a replantejar el sistema d’ajuts socials per afavorir la residència de famílies vulnerables als barris amb una taxa de mobilitat social més elevada.

Seattle Housing Authority

Banc d’innovacions

V-TOOLS

V-TOOLS, realitat virtual aplicada a la innovació social

V-TOOLS és un projecte que combina la tecnologia i la innovació social a través d’experiències immersives amb l’objectiu de millorar la vida de les persones i les comunitats
Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada