Actualitat

El nou Pla Estratègic de Serveis Socials vol impulsar la recerca i la innovació

La Federació d’Alzheimer i la Fundació Maresme, primeres entitats sòcies-col·laboradores

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha presentat el document de bases del Pla estratègic de serveis socials 2020-2024, que pretén esdevenir un instrument clau per reorganitzar i actualitzar el sistema català de serveis socials i adaptar-lo als canvis sociodemogràfics, econòmics i tecnològics. El Pla busca cohesionar, agilitar i universalitzar el sistema, que sigui més efectiu i que garanteixi una atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària. Per aconseguir-ho, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa un procés participatiu per incorporar aportacions d’agents socials implicats en el document de bases.

El Pla ha d’esdevenir el full de ruta de l’atenció social pel període 2020-2024 i ha de donar resposta als reptes actuals. Vol aconseguir una oferta universal i dirigir els serveis socials al conjunt de la ciutadania, i alhora articular-se i ordenar-se per superar la fragmentació actual i desplegar un sistema d’informació, innovació, coneixement i recerca.

En aquest àmbit de la recerca i la innovació, aquestes seran les seves línies d’actuació prioritàries:
• Promoció d’aliances estratègiques per a l’impuls i coordinació de la recerca, el coneixement i la innovació en serveis socials amb universitats, centres d’investigació, tercer sector, indústria, col·legis professionals i altres agents.
• Impuls de xarxes de col·laboració per augmentar la capacitat de dur a terme projectes compartits de recerca i innovació.
• Acord amb les universitats per a la incorporació de competències en recerca i innovació en els currículums formatius.
• Definició de les bases i publicació d’una convocatòria pública de recerca en serveis socials orientada a les prioritats marcades pel PESS.
• Llançament de manera conjunta amb la iniciativa social de projectes d’innovació tecnològica i social.
• Elaboració d’un mapa de solucions tecnològiques que millorin la resposta a les necessitats, l’accés de la població i els resultats.
• Posada en funcionament d’experiències de compra pública innovadora.
• Creació d’un sistema de recollida, reconeixement, gestió i difusió del coneixement i de les bones pràctiques basades en l’evidència dels serveis socials.
• Posada en funcionament d’un observatori d’innovació i bones pràctiques en serveis socials.

Pin It on Pinterest

Comparteix