La Mesita, escriptori virtual per al desenvolupament lector dels infants amb discapacitat

Publicacions Banc d’innovacions

La Mesita, escriptori virtual per al desenvolupament lector dels infants amb discapacitat

CEDETi UC

Aplicació gratuïta que, a través del joc i l’exploració, facilita el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura en la infància amb discapacitat mitjançant tecnologies basades en l’educació inclusiva.

La manera en la que es planteja l’exploració, autònoma i sense ordre, és una via d’aprenentatge que ajuda en la construcció de l’aprenentatge lector, facilita un enriquiment de vocabulari i una familiarització amb elements propis de la consciència lectora.

L’escriptori virtual està plantejat amb diferents recorreguts d’activitats, les quals s’escullen i s’adeqüen a les necessitats de cada infant. En un primer moment, es realitza una comprensió del nivell inicial de les diferents dimensions a treballar, a fi de seleccionar els jocs més adients i dissenyar un programa personalitzat que ajudi i incentivi en la lectura. Les activitats es poden anar modificant segons l’evolució de l’infant.

Es tracta d’eina virtual flexible amb quatre dimensions. En primer lloc, el desenvolupament de la comprensió oral es realitza a través de la visualització de vídeos, la lectura de textos, i activitats com endreçar històries mentre són narrades. La consciència fonològica es treballa a través de la fragmentació i la creació de paraules, amb el suport de dibuixos, la identificació de sons i activitats de fonètica amb el micròfon. A nivell semàntic, s’agrupen paraules de les mateixes categories i es fan preguntes sobre el perquè d’aquestes diferenciacions. Finalment, l’adquisició de vocabulari es fa a través de jocs de descripció amb adjectius per aprendre el seu significat i la seva utilització en altres contextos.