La Mesita, escriptori virtual per al desenvolupament lector dels infants amb discapacitat

Publicacions Banc d’innovacions

La Mesita, escriptori virtual per al desenvolupament lector dels infants amb discapacitat

CEDETi UC

Aplicació gratuïta que, a través del joc i l’exploració, facilita el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura en la infància amb discapacitat mitjançant tecnologies basades en l’educació inclusiva.

La manera en la que es planteja l’exploració, autònoma i sense ordre, és una via d’aprenentatge que ajuda en la construcció de l’aprenentatge lector, facilita un enriquiment de vocabulari i una familiarització amb elements propis de la consciència lectora.

L’escriptori virtual està plantejat amb diferents recorreguts d’activitats, les quals s’escullen i s’adeqüen a les necessitats de cada infant. En un primer moment, es realitza una comprensió del nivell inicial de les diferents dimensions a treballar, a fi de seleccionar els jocs més adients i dissenyar un programa personalitzat que ajudi i incentivi en la lectura. Les activitats es poden anar modificant segons l’evolució de l’infant.

Es tracta d’eina virtual flexible amb quatre dimensions. En primer lloc, el desenvolupament de la comprensió oral es realitza a través de la visualització de vídeos, la lectura de textos, i activitats com endreçar històries mentre són narrades. La consciència fonològica es treballa a través de la fragmentació i la creació de paraules, amb el suport de dibuixos, la identificació de sons i activitats de fonètica amb el micròfon. A nivell semàntic, s’agrupen paraules de les mateixes categories i es fan preguntes sobre el perquè d’aquestes diferenciacions. Finalment, l’adquisició de vocabulari es fa a través de jocs de descripció amb adjectius per aprendre el seu significat i la seva utilització en altres contextos.


Banc d’innovacions

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials
NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens és un sistema de codis amb informació rellevant sobre els espais públics per augmentar l’autonomia de les persones amb dificultats visuals