Quality Rights, qualitat i drets humans en els serveis de salut mental i discapacitat

Publicacions Articles

Quality Rights, qualitat i drets humans en els serveis de salut mental i discapacitat

, ,

El programa Quality Rights de l’Organització Mundial de Salut promou i facilita una atenció de qualitat basada en els estàndards internacionals de drets humans en tot tipus de serveis de salut mental i discapacitat, generant una nova mirada al model de prestació de serveis socials.

L’Organització Mundial de la Salut va posar en marxa l’any 2021 el programa QualityRights ©, una eina dissenyada per avaluar l’atenció en salut mental i discapacitat dels serveis i organitzacions d’arreu del planeta que actuen en aquest àmbit, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i fomentar els drets humans. El programa està format per mòduls d’aprenentatge, eines d’avaluació, vídeos i altres materials formatius.

Es tracta d’una nova mirada al model de prestació dels serveis socials en salut mental i en discapacitat, amb aquestes finalitats principals:

 1. Ajudar a les persones amb discapacitat a combatre l’estigma i la discriminació.
 2. Optimitzar la qualitat de l’atenció i garantir que es respecten els drets humans en els serveis de salut mental.
 3. Crear una comunitat de serveis de salut mental i suport social basats en la recuperació.
 4. Donar suport al desenvolupament d’un moviment social que influenciï la presa de decisions i advoqui per a aquests drets.
 5. Reformar les polítiques i la legislació d’acord amb la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i altres estàndards internacionals de drets humans.

L’instrument Quality Rights es pot utilitzar en organitzacions i en grups de diferents àmbits, a nivell nacional i internacional. Compta amb una varietat de cursos de formació dividits en els següents mòduls centrals: drets humans; salut mental, discapacitat i drets humans; recuperació i dret a la salut; capacitat legal i el dret de decidir; i alliberació de la coerció, la violència i l’abús. A banda dels mòduls centrals imprescindibles per a la formació, també inclou mòduls especialitzats i altres eines d’avaluació i de transformació dels serveis.

A qui s’adreça Quality Rights

Per la seva naturalesa, que estableix que és imprescindible la participació i la llibertat de decisió de les persones ateses, el programa Quality Rights està dirigit tant als professionals dels establiments d’atenció en salut mental i en discapacitat, com a les  persones directament afectades, incloent:

 • Persones amb discapacitats psicosocials.
 • Persones amb discapacitats intel·lectuals.
 • Persones amb discapacitats cognitives, incloent la demència.
 • Persones que utilitzen o que han utilitzat serveis socials i de salut mental en el passat.
 • Directors de salut general, salut mental i serveis socials.
 • Treballadors de salut mental i de salut general, com ara metges, infermeres, psiquiatres, geriatres, neuròlegs, psicòlegs, terapeutes ocupacionals i treballadors socials, a més de voluntaris.
 • Altres persones implicades en proporcionar atenció social i sanitària, com ara persones assistents i personal de manteniment.
 • Famílies, amics i persones properes a les que reben suport.
 • Ministres rellevants, com ara de Salut, d’Afers socials i d’Educació i altres persones implicades en la presa de decisions polítiques.
 • Institucions i serveis públics rellevants
 • Altres agents rellevants, com ara advocats, legisladors, acadèmics, estudiants universitaris, líders espirituals o de comunitats i sanadors tradicionals quan escaigui.

Qui ha de proporcionar i rebre la formació

La formació s’hauria de designar i proporcionar a través d’un equip multidisciplinari que inclogui persones que han viscut experiències en institucions i establiments de salut mental, membres d’organitzacions de persones amb discapacitat, professionals que treballen en salut mental i altres camps relacionats amb la discapacitat, familiars i altres.

És important que, si la formació s’adreça específicament a persones amb habilitats psicosocials, alguns líders i representants siguin persones amb experiència personal en aquest camp. De la mateixa manera, en tots els casos, els líders que proporcionen la formació han de formar part del grup al qual atenen, ja que l’empatia i la identificació personal amb les situacions que adrecen és fonamental. A més, això facilita que la presa de decisions s’ajusti més al punt de vista de les persones a qui afecta, amb coneixement de causa.

A Catalunya, l’any 2022 l’OMS ha establert una aliança amb la Fundació Support-Girona per desplegar els instruments QualityRights© als establiments, serveis, professionals i persones i oferir la formació arreu de Catalunya.

Consideracions del programa

El document informatiu de Quality Rights recull una sèrie de valors que cal incloure en el desenvolupament del programa formatiu, com ara els següents:

 • Participació i interacció. La participació de tothom és clau per a l’èxit de la formació, i cal que tots els participants es percebin com a individus que poden contribuir a la conversa amb experiències i coneixements valuosos. Els formadors o ajudants haurien de parar atenció a les persones que semblen tímides o incòmodes en expressar-se, ja que això pot ser un signe de falta d’inclusió en el grup. Cal donar-les la oportunitat de parlar i escoltar-les, ja que això facilita que sentin que les seves aportacions són rellevants i que participin més en el debat. De la mateixa manera, cal anar amb compte amb passar per alt les intervencions de les persones que intenten expressar-se, ja que això pot fer que es tanquin més a la participació i que se sentin més insegures amb les seves opinions.
 • Sensibilitat cultural. Els ajudants i assistents han de ser conscients de la diversitat dels participants i reconèixer els diferents factors que han influenciat les seves experiències i coneixements, com ara la cultura, el gènere, la condició migratòria o la orientació sexual. S’anima als formadors i ajudants a utilitzar un llenguatge sensible amb la cultura, proporcionant exemples rellevants per a les persones d’un determinat país o regió, ja que els factors culturals influencien com les persones expressen els seus sentiments o parlen de la seva salut mental.
 • Espai obert i lliure de judicis i prejudicis. És imprescindible que es reconeguin les aportacions de tothom en les discussions obertes, i que no es jutgi als participants malgrat que puguin tenir fortes reaccions. Cal que s’asseguri que compten amb aquesta llibertat d’expressió i que no se’ls interrompi, recordant que no és necessari estar d’acord amb algú per tal que la comunicació sigui efectiva i valuosa.

S’esmenta també la importància d’adequar el llenguatge als participants, evitant tecnicismes i adaptant el vocabulari si cal per fer-lo accessible. També s’encoratja als formadors a tenir una actitud positiva i inspiradora, donant exemples de casos d’èxit ja existents o accions positives que s’han realitzats, per tal de crear cohesió i motivació.

A més, el programa ofereix un paquet d’eines que inclouen qüestionaris de pre-avaluació, per tal de tenir una idea de les condicions presents abans de realitzar la formació, i un qüestionari final per a tots els participants. Aquest qüestionari té la intenció d’obrir un debat grupal per tal que els participants ofereixin el seu punt de vista, experiències i suggeriments relacionats amb la formació, i així definir futures estratègies adaptades a les preferències dels participants i a les accions que han donat millors resultats.

Referències

[1] QualityRights materials for training, guidance and transformation. World Health Organization. Disponible a: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329546/9789241516709-eng.pdf

[2] Quality Rights. Support-Girona. Disponible a: https://supportgirona.cat/quality-rights

Articles

Article (1) min

Perspectives innovadores per promoure l’accés a l’habitatge

Segons l’ONU, la manca d’habitatge digne és una problemàtica que afecta més del 20% de la població mundial. A Catalunya, gairebé 60.000 persones pateixen alguna situació d’exclusió residencial. Quines iniciatives innovadores s’estan duent a terme al món per promoure l’accés a l’habitatge?
Imatges Posts Web (53) min

Innovació social per prevenir la violència masclista

Durant l’any 2023, cinquanta-vuit dones i dos menors van morir per violència masclista a Espanya. Com podem utilitzar la innovació social per prevenir i abordar aquesta problemàtica?
Imatges Posts Web (30) min

Robots per al tractament d’infants amb TEA

En els últims anys, s’ha posat sobre la taula l’ús de robots en el tractament d’infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Quins beneficis té aquest tipus de teràpia?
En aquest article, abordem propostes innovadores per combatre la soledat no desitjada

Propostes innovadores per combatre la soledat no desitjada en la gent gran

La soledat no desitjada és una problemàtica que té un impacte especialment rellevant en la població de la tecera edat. Com ha de ser l’abordatge? Quines eines innovadores es poden impulsar des dels serveis socials per revertir aquest sentiment?