NIDUS

NIDUS

NIDUS

Eina digital per a persones sense llar, i per als professionals de serveis públics i d’entitats socials que els donen suport i acompanyament. En format App (Android i iOS) i en format Webapp.

L’eina digital NIDUS ha estat desenvolupada per la Fundació iSocial, i està a disposició de les persones en situació de sensellarisme, dels serveis socials públics i de les entitats socials que en vulguin fer ús.

Les institucions i entitats interessades poseu-vos en contacte amb:

Disponible a:

App Store
Google Play

Productes

FLAPP!

FLAPP!

Eina digital per a adolescents i joves amb necessitats d’emancipació i d’inclusió, i per als professionals de serveis públics i d’entitats socials que els ofereixen suport socio-educatiu. En format App (Android i iOS) i en format Webapp.
NIDUS

NIDUS

Eina digital per a persones sense llar, i per als professionals de serveis públics i d’entitats socials que els donen suport i acompanyament. En format App (Android i iOS) i en format Webapp.