Claus pràctiques per a la desinstitucionalització

Adquireix els coneixements necessaris per afrontar el repte de la desinstitucionalització dels serveis socials (15h, online)

Edició per encàrrec: per a la contractació del curs complet poseu-vos en contacte amb: formacio@isocial.cat

Descripció

Estratègies i habilitats per aconseguir una vida plena en la comunitat

La desinstitucionalització marca un canvi radical cap a la recuperació de l’autonomia personal, la llibertat de tria i el control de les persones que necessiten suports. Implica la transició d’un model de cures basat en l’atenció assistencial de persones en institucions, cap a un model centrat en l’atenció comunitària i personalitzada, que permeti a cada individu la llibertat de definir el seu entorn i projecte vital: com, on i amb qui viure.

A Espanya, els desafiaments imposats per la pandèmia de COVID-19 van destacar la urgència d’adoptar un sistema que respecti les decisions personals i el dret de viure amb dignitat a la comunitat. En resposta a aquesta necessitat, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha impulsat l’Estratègia Estatal de Desinstitucionalització, que busca implementar millores en els sistemes de suport i cura a les persones en situacions de vulnerabilitat i exclusió.

La transició del model institucional a la desinstitucionalització redefineix les cures a llarg termini i transforma la manera com pensem els serveis socials, els rols professionals i les institucions mateixes.

Per aquest motiu, des de la Fundació iSocial promovem la formació dels professionals del sector amb l’ambició de potenciar el canvi cultural, professional i organitzatiu cap a la desinstitucionalització, vencent les inquietuds sobre la gestió dels riscos i fomentant la mirada de la prevenció.

En aquest curs, adquirirem les eines necessàries per afavorir la desinstitucionalització, entesa no només com un canvi en la ubicació de la cura, sinó una transformació de la naturalesa i provisió d’aquestes cures en virtut dels drets i el projecte vital de cada individu.

Destinataris

La formació estarà destinada a totes les persones vinculades al sector de les cures, ja sigui des de l’activitat professional com des de la dedicació personal o l’activisme.

Poden participar-hi personal d’equips directius, persones coordinadores de projectes i serveis, personal d’atenció directa (tant d’institucions públiques com d’entitats del tercer sector), així com activistes i persones cuidadores no professionals.

Objectiu

 1. Oferir coneixements teòrics per a la comprensió del marc conceptual, ètic i jurídic de la desinstitucionalització.
 2. Donar a conèixer l’Estratègia Estatal de Desinstitucionalització per a una bona vida a la comunitat.
 3. Oferir eines per a l’adopció de pràctiques desinstitucionalitzadores.
 4. Inspirar la transformació dels serveis i la pràctica professional mostrant experiències d’alternatives de vida a la comunitat.
 5. Afavorir l’aplicació dels coneixements i eines del curs en la pròpia pràctica professional.

Format i durada

La proposta formativa té una durada de 15 hores a repartir en dos blocs: un primer bloc teòric de 6 hores i un segon bloc pràctic de 9 hores.

El bloc teòric es compon de dues sessions enfocades a compondre el marc conceptual, ètic i jurídic de la desinstitucionalització i una sessió de presentació de l’Estratègia Estatal de Desinstitucionalització per a una bona vida a la comunitat.

El bloc pràctic aprofundirà en les eines i habilitats necessàries per al desenvolupament d’alternatives de vida a la comunitat. S’acompanyarà la formació amb la presentació d’experiències pilot en desinstitucionalització i suports comunitaris.

Llengua: Castellà

Lliurables:

Es facilitarà als i a les participants del curs els materials següents:

 • Fitxa de cada sessió, que inclourà:
  • CV del docent
  • Dades de contacte
  • Objectius de cada sessió
  • Metodologia
  • Contingut
  • Bibliografia / webgrafia
 • Presentacions utilitzades pels i les docents
 • Síntesi de les dinàmiques realitzades i de les aportacions recollides
 • Diploma final d’aprofitament (caldrà l’assistència a almenys el 80% de les sessions)
 • Característiques i calendari

Coordinació

Josep Maria Solé: Advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT-Girona. Patró i president del Consell Social de l’Institut Guttmann. Vicepresident de la Fundació DRISSA. Vicepresident de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

Descomptes i bonificacions

Les entitats membres d’iSocial compten amb un 25% de descompte.

Aquest curs és bonificable. Si ho desitgeu, la Fundació iSocial pot gestionar la bonificació. En cas d’estar-hi interessats, comuniqueu-nos-ho a través del correu formacio@isocial.cat.

* Les bonificacions podran tramitar-se, com a màxim, fins una setmana abans de l’inici del curs.

No. SessióContinguts
1• Benvinguda i presentació a càrrec del coordinador del curs
• Fonaments de la desinstitucionalització: perspectiva de drets humans, impuls intergeneracional, marc legal i ètic
• Estratègia Estatal de Desinstitucionalització per a una bona vida en la comunitat
2• Avançant cap a la desinstitucionalització: els processos d’implementació, elements facilitadors i impacte socioeconòmic (I)
• Experiències pilot de desinstitucionalització i suports comunitaris
3• Avançant cap a la desinstitucionalització: processos d’implementació, elements facilitadors i impacte socioeconòmic (II)
• Experiències pilot de desinstitucionalització i suports comunitaris
4• Desenvolupament d’un pla d’acció: concreció dels aprenentatges a la pràctica professional (I)
– Elaboració d’un pla d’acció per a la desinstitucionalització a través d’un repte escollit, fent servir enfocaments creatius i col·laboratius, treballant des de la coproducció i explorant nous rols professionals.
5• Desenvolupament d’un pla d’acció: concreció dels aprenentatges a la pràctica professional (II)
– Elaboració d’un pla d’acció per a la desinstitucionalització a partir d’un repte escollit, fent servir enfocaments creatius i col·laboratius, treballant des de la coproducció i explorant nous rols professionals.
Josep Maria Solé

Josep Maria Solé

Advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT-Girona. Patró i president del Consell Social de l’Institut Guttman. Vice-president de la Fundació DRISSA. Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities.

Berta González

Berta González

Assessora del Gabinet de la Secretaria d’Estat de Drets Socials. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Llicenciada en Sociologia, amb Màster en Integració de Persones amb Discapacitat i Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de Conducta. Ha estat directora tècnica de Plena Inclusión España i compta amb una àmplia experiència com a formadora i professional en àmbits com la transformació del model de cures, la desinstitucionalització i la planificació centrada en la persona.

Rafael de Asís

Rafael de Asís

Catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat Carlos III de Madrid. Responsable de la Xarxa “El Tiempo de los Derechos” i director de la Revista Universitas. Investigador principal de l’Estudi EDI sobre els processos de desinstitucionalització i transició cap a models de suport personalitzats i comunitaris.

Núria Ambrós

Núria Ambrós

Llicenciada en psicologia, diplomada en magisteri, en educació social i en gestió de l’aprenentatge en les organizanitzacions, i màster en integració de persones amb discapacitat intel.lectual. Els últims deu anys s’ha especialitzat en formar, assessorar i acompanyar a entitats del tercer sector de tota Espanya en la implementació de les pràctiques centrades en la persona.


Patricia Cuenca

Patricia Cuenca

Professora Titular de Filosofia del Dret de la Universitat Carlos III de Madrid. Secretària acadèmica de l’Institut de Drets Humans Gregorio Peces-Barba. Integrant de l’equip de coordinació i responsable del Grup Persones amb Discapacitat en l’Estudi EDI sobre els processos de desinstitucionalització i transició cap a models de suport personalitzats i comunitaris.

Maria Pallisera

Maria Pallisera

Doctora en Pedagogia i coordinadora del Grup de Recerca en Diversitat de la Universitat de Girona. La seva recerca se centra en la inclusió social i el foment de la vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual, utilitzant metodologies de recerca inclusiva i participativa. Imparteix docència als Graus en Educació Social i Treball Social, i al Màster en Atenció a la Diversitat per a una Educació Inclusiva.

En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials