La intervenció comunitària als serveis socials bàsics

Impulsar el treball comunitari com a forma d’intervenció social (12 h, online o presencial).

Edició per encàrrec: per a la contractació del curs complet poseu-vos en contacte amb: formacio@isocial.cat

Descripció

Impulsar el treball comunitari com a forma d’intervenció social

El treball comunitari com a forma d’intervenció social fa temps que està present en els debats acadèmics i professionals i en l’orientació de moltes polítiques de benestar i de serveis socials. En els darrers anys hi ha hagut una embranzida especial en l’impuls de la dimensió comunitària en les estratègies per repensar i enfortir els sistemes de Serveis Socials, tant les impulsades per alguns governs autonòmics (per ex. el II Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 2021-2024) com les que han promogut alguns ens locals i entitats del tercer sector.

En concret, l’esmentat Pla estratègic insta a «cercar l’encaix del treball social comunitari dins de la xarxa social d’atenció primària, tenint present que qualsevol professional de la intervenció social pot treballar la dimensió comunitària». Aquesta dimensió significa incidir en les causes que generen les situacions de vulnerabilitat, i desplegar accions preventives que millorin la cohesió social, l’empoderament de la ciutadania, la criança positiva, i la vida independent i l’autonomia.

Tanmateix, els professionals i els equips de serveis socials bàsics i d’entitats topen avui amb nombroses dificultats per avançar en aquesta direcció: un marc normatiu poc clar i concret; dubtes sobre què és treball comunitari i què no; un model organitzatiu que no ho facilita; un context de tensió en relació a la funció tradicional d’assistència; etc.

Aquest curs de formació vol donar resposta a aquests dubtes i dificultats, a partir d’una visió pràctica per als diferents escenaris de la intervenció social per mitjà d’eines, referències, exemples i experiències dels/les propis participants al curs.

Destinataris

Professionals que fan intervenció social en els equips bàsics d’intervenció social dels serveis socials d’Ajuntaments, Consells Comarcals o entitats del tercer sector, i que volen avançar en una mirada i orientació més comunitària en la seva pràctica professional.

Objectiu

Donar a conèixer l’aposta comunitària del Pla Estratègic de serveis socials de Catalunya (PESSC) 2021-2024. Aprofundir el coneixement del marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics i a les entitats del tercer sector, Aportar elements, eines pràctiques i exemples reals per a l’aplicació de la mirada comunitària al model d’atenció i als diferents escenaris d’intervenció professional.

Format i durada

En línia o presencial.

El curs té una durada de 12 hores repartides en 6 sessions de 2 hores cadascuna.

Llengua: Català o castellà

Lliurables:

 • Fitxa de cada sessió, que inclourà:
  • CV del docent
  • Dades de contacte
  • Objectius de cada sessió
  • Metodologia, contingut
  • Bibliografia/webgrafia
 • Presentacions utilitzades pels i les docents
 • Síntesi de les dinàmiques realitzades i de les aportacions recollides
 • Diploma final d’aprofitament (caldrà l’assistència a almenys el 80% de les sessions).

Coordinació

Clàudia Manyà: Consultora social amb formació en educació social, estudis de gènere i facilitació de grups. Especialitzada en treball comunitari en l’àmbit dels serveis socials, realitza formacions, supervisions i acompanyaments per enfortir l’orientació comunitària i el treball transversal en serveis i projectes socials. Co-autora del “Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics” (Departament de Drets Socials, 2022)

Pla d’intervenció comunitària

El curs es pot complementar amb un servei de disseny d’un pla de intervenció comunitària dels serveis socials del municipi o comarca o bé de l’entitat social. Aquest pla inclou un diagnòstic de la situació i de les principals mancances a resoldre.

DuradaSessió
12 hL’aposta comunitària en el Pla Estratègic de serveis socials de Catalunya (PESSC) 2021-2024
22 hEl treball comunitari i la seva contribució a la missió dels Serveis Socials Bàsics i al Tercer Sector
32 hEl model d’intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics
42 hEls escenaris d’intervenció comunitària: objectius i estratègies
52 hItineraris d’intervenció comunitària als Serveis Socials i al Tercer Sector
62 hEstratègies per a la transició cap a un model d’atenció més comunitari
Clàudia Manyà

Clàudia Manyà

Consultora social amb formació en educació social, estudis de gènere i facilitació de grups. Especialitzada en treball comunitari en l’àmbit dels serveis socials, realitza formacions, supervisions i acompanyaments per enfortir l’orientació comunitària i el treball transversal en serveis i projectes socials. Coautora del “Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics” (Departament de Drets Socials, 2022)

FMC logo
Ajuntament Mataro logo
Ajuntament Santa Coloma logo