La intervenció comunitària als serveis socials bàsics

El treball comunitari com a forma d’intervenció social. (10,5 h., en línia o presencial)

Edició per encàrrec: per a la contractació del curs complet poseu-vos en contacte amb: formacio@isocial.cat

Descripció

Programa de formació-acció per a professionals de serveis socials d’institucions públiques i d’entitats del tercer sector.

El treball comunitari com a forma d’intervenció social fa temps que està present en els debats acadèmics i professionals i en l’orientació de moltes polítiques de benestar i de serveis socials. En els darrers anys hi ha hagut una embranzida especial en l’impuls de la dimensió comunitària en les estratègies per repensar i enfortir els sistemes de Serveis Socials, tant les impulsades per alguns governs autonòmics (per ex. el II Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 2021-2024) com les que han promogut alguns ens locals.

En concret, l’esmentat Pla estratègic insta a «cercar l’encaix del treball social comunitari dins de la xarxa social d’atenció primària, tenint present que qualsevol professional de la intervenció social pot treballar la dimensió comunitària». Aquesta dimensió significa incidir en les causes que generen les situacions de vulnerabilitat, i desplegar accions preventives que millorin la cohesió social, l’empoderament de la ciutadania, la criança positiva, i la vida independent i l’autonomia.

Tanmateix, els professionals i els equips de serveis socials topen avui amb nombroses dificultats per avançar en aquesta direcció: un marc normatiu poc clar i concret; dubtes sobre què és treball comunitari i què no; un model organitzatiu que no ho facilita; un context de tensió en relació a la funció tradicional d’assistència; etc.

Aquest curs de formació vol donar resposta a aquests dubtes i dificultats, a partir d’una visió pràctica per als diferents escenaris de la intervenció social per mitjà d’eines, referències, exemples i experiències dels/les propis participants al curs.

Destinataris

Professionals que fan intervenció social en els equips bàsics d’intervenció social dels serveis socials d’Ajuntaments, Consells Comarcals o entitats del tercer sector, i que volen avançar en una mirada i orientació més comunitària en la seva pràctica professional.

Objectiu

Donar a conèixer l’aposta comunitària del Pla Estratègic de serveis socials de Catalunya (PESSC) 2021-2024. Aprofundir el coneixement del marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics, Aportar elements, eines pràctiques i exemples reals per a l’aplicació de la mirada comunitària al model d’atenció i als diferents escenaris d’intervenció professional.

Format i durada

  • En col·laboració amb la Federació Catalana de Municipis: 12h en format presencial, repartides en 6 tallers impartits en 3 dies. Lloc: aules de formació de la FMC a l’IDEC del carrer Balmes de Barcelona.
  • En obert: 10,5h en línia (via Zoom), repartides en 6 tallers en 3 dies.

També oferim edicions específiques a mida per a ajuntaments i entitats del tercer sector. La modalitat pot ser presencial o en línia, i les hores i els tallers es poden adaptar segons les necessitats.

Coordinació

Clàudia Manyà: Consultora social amb formació en educació social, estudis de gènere i facilitació de grups. Especialitzada en treball comunitari en l’àmbit dels serveis socials, realitza formacions, supervisions i acompanyaments per enfortir l’orientació comunitària i el treball transversal en serveis i projectes socials. Co-autora del “Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics” (Departament de Drets Socials, 2022)

Altres edicions

Aquesta formació és bonificable.

Taller
1L’aposta comunitària en el Pla Estratègic de serveis socials de Catalunya (PESSC) 2021-2024
2El treball comunitari i la seva contribució a la missió dels serveis socials bàsics
3El model d’intervenció comunitària als Serveis Socials Bàsics
4Els escenaris d’intervenció comunitària: objectius i estratègies
5Itineraris d’intervenció comunitària als Serveis Socials
6Estratègies per a la transició cap a un model d’atenció més comunitari
Clàudia Manyà

Clàudia Manyà

Consultora social amb formació en educació social, estudis de gènere i facilitació de grups. Especialitzada en treball comunitari en l’àmbit dels serveis socials, realitza formacions, supervisions i acompanyaments per enfortir l’orientació comunitària i el treball transversal en serveis i projectes socials. Coautora del “Document de bases per a un marc de referència del treball comunitari als serveis socials bàsics” (Departament de Drets Socials, 2022)