Mesura i gestió de l’impacte social en programes i projectes socials

Mesura l’impacte social de les accions i intervencions de la teva organització amb aquest curs (25 h, online).

Edició per encàrrec: per a la contractació del curs complet poseu-vos en contacte amb: formacio@isocial.cat

Descripció

Aprèn a mesurar l’impacte social de les accions i intervencions de la teva organització

En els darrers anys hi ha hagut un interès creixent en la nostra societat per mesurar l’impacte social i mediambiental de les organitzacions públiques i privades. El concepte d’«impacte social» és molt ampli i pot referir-se a tot allò que tingui efectes, siguin positius o negatius, en la qualitat de vida dels individus, en les comunitats o en el planeta.

Existeixen diversos sistemes i models que permeten mesurar i comparar els aspectes avaluables. Així mateix, hi ha una gran diversitat de marcs, metodologies i eines per a la mesura i gestió de l’impacte social.

És evident que les organitzacions amb projectes i programes socials busquen aconseguir un impacte positiu sobre les persones i la comunitat. Però sovint no disposen de les eines ni del coneixement per mesurar aquest impacte, objectivar-lo i poder-lo explicar a la societat. Aquest fet dificulta la gestió de les accions que duen a terme, així com la seva millora contínua i el rendiment de comptes davant de finançadors, les institucions i la ciutadania.

Aquest curs aporta respostes i solucions pràctiques a aquest repte cabdal que tenen avui les entitats del sector de la intervenció social. La formació està adreçada, doncs, als professionals del sector social que vulguin tenir un primer contacte amb l’anàlisi i el mesurament de l’impacte de les accions socials. El curs els capacitarà per al disseny d’un Sistema de Mesura i Gestió de l’Impacte Social dels programes, projectes i activitats de les organitzacions.

Destinataris

Persones amb càrrecs directius o tècnics en els àmbits de la gestió, de la planificació i de la comunicació, tant d’organitzacions privades com públiques del sector dels serveis socials.

El curs ofereix una primera aproximació a la medició de l’impacte social, brindant una visió estratègica del que és el Marc de Mesura i Gestió de l’Impacte Social i què es necessita per desenvolupar-lo.

Si ja teniu coneixements sobre mesura i gestió de l’impacte i voleu aprofundir-hi, podeu sol·licitar-nos un curs de nivell avançat per encàrrec. En cas d’estar-hi interessats, podeu contactar-nos a través del correu formacio@isocial.cat.

Objectiu

 1. Entendre què és l’Impacte Social, i què implica per a una organització o institució d’àmbit social la seva mesura i gestió.
 2. Adquirir els coneixements necessaris per al disseny d’un sistema de Mesura i Gestió de l’Impacte Social (MGIS).
 3. Familiaritzar-se de manera pràctica amb les eines i competències per desenvolupar un Marc de Mesura de Gestió de l’Impacte Social: desenvolupar un arbre de problemes, implementar la Teoria del Canvi (TdC), assignar indicadors, etc.

Format i durada

En línia, per mitjà de la plataforma Zoom.

El programa consta de 25 hores lectives, distribuïdes en 5 sessions lectives sincròniques de 3 hores de durada cadascuna, amb una periodicitat setmanal; i 5 pràctiques asincròniques entre sessió i sessió, de 2 hores de durada.

Llengua: Castellà

Lliurables:

 • Fitxa de cada sessió, que inclourà:
  • CV del docent
  • Dades de contacte
  • Objectius de cada sessió
  • Metodologia, contingut
  • Bibliografia/webgrafia
 • Fitxa per als treballs pràctics asincrònics
 • Presentacions utilitzades pels i les docents
 • Síntesi de les dinàmiques realitzades i de les aportacions recollides
 • Diploma final d’aprofitament (caldrà l’assistència a almenys el 80% de les sessions)

Coordinació

José Manuel Lopera: Psicòleg especialista en protecció a la infància, terapeuta familiar i evaluador de projectes socials especialitzat en infància. Màster en Avaluació de proyectes socials i en Tècniques de recerca social aplicada. Especialitzat en avaluacions d’impacte i dissenys mixtos.

Carmen M. Castrejón: Compta amb 27 anys d’experiència en el Tercer Sector, 15 com a membre d’equips de direcció. Entre altres reconeixements, els seus projectes han sigut finalistes en el Programa B-Value (Fund. Ship2B), prokecte #contiGO, Best NGOs for Startups (2021), Ruralizable (2021) i Start Up Olé (2021). És llicenciada en Pedagogia Social i en Teologia (Universitat de Sevilla, Comillas i Pontíficia de Salamanca) i Màster en Innovació Estratègica, Direcció d’ONG i Lideratge (ESADE, ISDI, Acumen Fellow).

Descomptes i bonificacions

Les entitats membres d’iSocial compten amb un 25% de descompte.

Aquest curs és bonificable. Si ho desitgeu, la Fundació iSocial pot gestionar la bonificació*. En cas d’estar-hi interessats, comuniqueu-nos-ho a través del correu formacio@isocial.cat.

* Les bonificacions podran tramitar-se, com a màxim, fins una setmana abans de l’inici del curs.

DuradaSessió
13hSessió 1: Panoràmica general de la mesura i gestió de l’Impacte Social

a. Presentació del curs i presentació dels participants
b. Visió panoràmica general: Elements d’un Sistema de Mesura i Gestió de l’Impacte Social
c. Eina 1: Mapes d’actors
2hPràctica asincrònica 1: Primera aproximació a un sistema de mesura i gestió de l’Impacte Social
23hSessió 2: Què és la mesura i a gestió de l’Impacte Social

a. Impacte Social, definició i valor
b. Principals marcs de referència per a la mesura i la gestió de l’impacte
c. Eina 2: Arbre de problemes
2hPràctica asincrònica 2: Construcció de l’Arbre de Problemes de la nostra causa social
33hSessió 3: Teoria del canvi

a. Eina 3: Teoria del Canvi, què és i per a què serveix  
Elements que integren la Teoria del Canvi 
Guia per a l’elaboració de la Teoria del Canvi “pas a pas” 
2hPràctica asincrònica 3: Definició de la teoria del canvi del propi projecte o programa social
43hSessió 4: Indicadors, recollida de dades i eines de registre

a. Consideracions sobre la recollida de dades.
b. Com definir bons indicadors
c. Aproximació a les diferents eines de registre.
2hPràctica asincrònica 4: Disseny d’indicadors i recollida de dades del propi projecte o servei
53hSessió 5: Bones pràctiques i integració d’aprenentatges

a. Presentació d’un exemple real
b. Integració dels aprenentatges, resolució de dubtes
c. Avaluació del curs
2hPràctica asincrònica 5: Construcció d’un marc de mesura i gestió de l’Impacte Social per la pròpia organització

Equip de persones expertes vinculades a diferents entitats i universitats, amb una llarga trajectoria de treball en el sector: José Manuel Lopera i Carmen Castrejón, coordinadors del curs; Ana Delgado, consultora en impacte i transformació organitzacional; María López Escorial, de la IE University; Mayra Moro-Coco, d’e ‘ImpactMapper i Ana I. Jiménez Dato, d’e ‘EducoONG.  

José Ma. Lopera

José Manuel Lopera

Psicòleg i terapeuta familiar especialista en la infància i avaluador de projectes socials. Dilomatura en Avaluació de Proyectes Socials i màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada. Treballa a l’Àrea d’Innovació, Coneixement i Impacte del Grup Plataforma Educativa.

Carmen Castrejón

Carmen M. Castrejón Barco

Compta amb 27 anys d’experiència en el Tercer Sector, 15 com a membre d’equips de direcció. Entre altres reconeixements, els seus projectes han sigut finalistes en el Programa B-Value (Fund. Ship2B), prokecte #contiGO, Best NGOs for Startups (2021), Ruralizable (2021) i Start Up Olé (2021). És llicenciada en Pedagogia Social i en Teologia (Universitat de Sevilla, Comillas i Pontíficia de Salamanca) i Màster en Innovació Estratègica, Direcció d’ONG i Lideratge (ESADE, ISDI, Acumen Fellow).

Ana Delgado

Ana Delgado

Especialitzada en Economia per al Desenvolupament, centra la seva carrera en el mesurament i la gestió d’Impacte Social. Col·laboradora en organitzacions: Ajuda en Acció, Microwd, Càtedra d’Impacte Social de Comillas i PNUD Egipte. Ha estat Impact Manager a la Fundació Ship2b formant i acompanyant projectes a l’establiment de sistemes de mesurament i gestió d’impacte. Col·labora en projectes de Consultoria en Mesura i gestió d’Impacte Social a organitzacions socials, startups d’impacte i corporacions.

María López

María López-Escorial

Consultora especialitzada en innovació social, negocis inclusius i sostenibilitat. Membre del consell assessor de diverses startups amb clar Impacte Social, membre del comitè de selecció d’emprenedors socials d’Ashoka i professora als programes màster de l’IE des del 2002. Docent del Màster en Innovació Social de la Universitat Pontifícia de Salamanca. Columnista. Premi Codespade Periodisme per al Desenvolupament. Seleccionada Top100 dona líder a Espanya. AcumenFellow. BMWFoundationResponsibleLeaderper al Desenvolupament.

Mayra Morocco

Mayra Moro-Coco

Consultora Internacional en Polítiques Públiques i Igualtat de gènere. Especialitzada com a avaluadora en el mesurament de l’Impacte Social. Consultora a Impact Mapper, organització especialitzada en mesurament de l’Impacte Social. Ex-Directora General de Drets Humans, Agenda 2030 i Cooperació al Govern de la Rioja. Ex-Assessora Parlamentària a la Comissió d’Afers Exteriors i de la Comissió de la Unió Europea. Activista pels Drets Humans de les Dones a (AWID, Actionaid, WIDE, Madre). Doctorada en Ciències Polítiques a Nova York, Montreal i Brussel·les (Université de Montreal). Experiència de més de 20 anys en organització per a la definició d’estratègies i el seguiment del seu impacte, en contextos amb mitjans i recursos humans escassos.

Ana Jiménez

Ana I. Jiménez Dato

Experta en Evaluación, Medición de impacto, Aprendizaje, Rendición de cuentas y Generación de Evidencias, con 20 años de experiencia en cooperación internacional y acción humanitaria. Especialista en derechos de la infancia, género y educación en emergencias. Creación de sistemas de medición de impacto social, procedimientos y herramientas de monitoreo, evaluación y aprendizaje para ONG. Planificación y evaluación estratégica. Evaluación participativa de proyectos de acción humanitaria y cooperación. Formación en Gestión de Proyectos, Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación.  Actualmente Coordinadora global del Área de Monitoreo, Evaluación, Rendición de cuentas, Aprendizaje y Medición de impacto social en Educo ONG.  

logo plataforma educativa
Càritas logo
La Rueca logo
Fundació Habitat3 logo
Fund Infancia i Familia logo
Montilla logo
logo fibs
fedaia logo header
Logo Osona Acció Social
logo agintzari
logo resilis
logo Gentis
logo pere claver grup

En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials