Com aplicar el Self-Directed Support. Formació pràctica

Aprofundeix en les tècniques i les eines per facilitar els suports que les persones necessiten al llarg de la seva vida des de la perspectiva dels Drets Humans (20 h, presencial)

Edició per encàrrec: per a la contractació del curs complet poseu-vos en contacte amb: formacio@isocial.cat

Descripció

Aquesta formació permet aprofundir en la manera d’implementar el model dels Suports Autodirigits, un enfocament innovador de la intervenció social que facilita l’articulació de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) a la pràctica. Els Suports Autodirigits, o Self-Directed Support en anglès, es caracteritzen per facilitar que les persones i les famílies tinguin una elecció informada sobre les formes de suport que se’ls ofereix, ja que aquest es desenvolupa des d’una perspectiva de “treball conjunt” per assolir fites individuals.

Els Suports Autodirigits permeten a les persones escollir de quina manera se’ls facilitarà el suport, donant-los tot el control que ells vulguin exercir mitjançant eines com ara els “pressupostos individuals”. A través d’un enfocament de coproducció a l’hora d’establir i consensuar els resultats desitjats, es prenen en consideració les diverses opcions que té la persona, incrementant el seu control sobre la forma d’assolir-los.

És, doncs, una nova manera d’organitzar els suports que es fonamenta en els principis dels Drets Humans, i en la qual els resultats personals són definits i coproduits amb la persona beneficiària. Alhora implica un canvi cap a un model més comunitari que permet a les persones gaudir d’una vida com a ciutadà de ple dret, enlloc de viure les seves vides en sistemes institucionalitzats.

Destinataris

Professionals de la intervenció social, tant d’entitats del tercer sector com de les Administracions.

Als professionals que no hagin participat prèviament el curs “De l’Atenció Centrada en la Persona al Self-directed Support” se’l facilitarà un document introductori i recordatori sobre la metodologia dels Suports Auto-dirigits, perquè el puguin llegir abans de l’inici de les sessions.

Objectius

a. Generar habilitats, actituds i motivació en els equips professionals de la intervenció social per implementar en la pròpia pràctica professional diària la metodologia dels Suports Auto-dirigits

b. Desenvolupar en aquests/es professionals un lideratge inspirador, transformador i efectiu en relació als seus equips a fi que, per mitjà de la col·laboració i la co-producció, desenvolupin i implementin un model propi d’atenció basat en la metodologia internacional dels Suports Auto-dirigits.

c. Elaborar de manera dialogada i participada una pauta clara per a la implementació dels Suports Auto-dirigits en la pròpia organització.

Metodologia

L’acció formativa es combinarà amb una via de comunicació virtual amb les docents del curs, mitjançant el correu electrònic, així com la valoració de diversos treballs individuals.

D’una banda, es demanarà a les persones participants un seguit d’evidències d’aprenentatge, en forma de treballs intermitjos a lliurar que aquestes desenvoluparan durant el període lectiu del curs. I de l’altra, s’oferirà l’elaboració optativa d’un repte d’aprenentatge a realitzar durant les quatre setmanes posteriors a l’acció formativa, el qual implicarà una dedicació de dues hores extres. Aquest treball final optatiu serà valorat de manera personalitzada amb cada participant via correu electrònic.

Tots els materials utilitzats durant el taller es trobaran sota una llicència Creative Commons que permetrà la seva reutilització, modificació i compartició per part de qualsevol professional participant en la formació.

Format i durada

Presencial o en línia.

El curs consta de 20 hores lectives, repartides en 4 sessions pràctiques de 5 hores.

Llengua: Català o castellà

Lliurables:

 • Fitxa de cada sessió, que inclourà:
  • CV del docent
  • Dades de contacte
  • Objectius de cada sessió
  • Metodologia, contingut
  • Bibliografia/webgrafia
 • Presentacions utilitzades pels i les docents
 • Síntesi de les dinàmiques realitzades i de les aportacions recollides
 • Diploma final d’aprofitament (caldrà l’assistència a almenys el 80% de les sessions).

Coordinació

Nuria Ambrós: Llicenciada en psicologia, diplomada en magisteri, en educació social i en gestió de l’aprenentatge en les organitzacions, i màster en integració de persones amb discapacitat intel·lectual. Els últims deu anys s’ha especialitzat en formar, assessorar i acompanyar a entitats del tercer sector de tota Espanya en la implementació de les pràctiques centrades en la persona.

DuradaSessió
15 hL’avaluació inicial
25 hEl suport a la presa de decisions
35hEl pla individual de suports
45 hLa coproducció
Núria Ambrós

Núria Ambrós

Llicenciada en psicologia, diplomada en magisteri, en educació social i en gestió de l’aprenentatge en les organizanitzacions, i màster en integració de persones amb discapacitat intel.lectual. Els últims deu anys s’ha especialitzat en formar, assessorar i acompanyar a entitats del tercer sector de tota Espanya en la implementació de les pràctiques centrades en la persona.

Anna Rodera

Ana Rodera

Doctora en educació i tecnologia, professora de la UOC, especialista en la dinamització i l’acompanyament de processos d’innovació en les organitzacions, amb més de vint anys d’experiència en formació i assessorament a institucions de Catalunya i d’Amèrica Llatina.

En col·laboració amb

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials