Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Publicacions Banc d’innovacions

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Centre d’I+D per a la Salut, la Cura i el Treball Social de Linköping (FoU)

Pycipedia

Plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual

Els processos de criança poden ser especialment difícils per les persones amb discapacitat intel·lectual. A més, el nombre de treballadors socials especialitzats en aquest àmbit d’intervenció és molt reduït, i en el cas d’espais rurals o no urbans, la distància geogràfica dificulta que els professionals puguin compartir les seves experiències i mètodes.

Pycipedia és una plataforma que connecta els treballadors socials, independentment del lloc on exerceixen la seva feina a través d’una xarxa digital, per donar-los assistència i permetre’ls millorar en les seves tasques d’acompanyament. D’aquesta manera, es garanteix una atenció més igualitària arreu del territori, assegurant que tots els professionals tenen al seu abast recursos i formació útils.

L’eina permet que els treballadors socials puguin crear, navegar, editar i compartir materials de formació per donar suport a famílies amb discapacitat intel·lectual en situacions quotidianes. Els recursos inclouen textos, vídeos i imatges. Els materials estan classificats per categories, com per exemple salut infantil o tasques d’higiene. Pycipedia també ofereix un fòrum on els professionals poden compartir bones pràctiques i proporcionar resultats empírics sobre els diferents mètodes que utilitzen.

Banc d’innovacions

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials
NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens, sistema de codis que orienta les persones amb discapacitat visual en espais públics

NaviLens és un sistema de codis amb informació rellevant sobre els espais públics per augmentar l’autonomia de les persones amb dificultats visuals