Simplon, fer aflorar el talent tecnològic de persones vulnerables

Publicacions Banc d’innovacions

Simplon, fer aflorar el talent tecnològic de persones vulnerables

Simplon.co

Simplon, fer aflorar el talent tecnològic de persones vulnerables

Foto: Simplon.co

Simplon és una empresa social i solidaria francesa que actua per transformar el sector digital en un sector més inclusiu, per mitjà de la descoberta del talent amagat existent entre persones de grups socials molt vulnerables i la seva formació professional perquè puguin trobar una ocupació qualificada en aquest sector.

Des de la seva fundació el 2013, Simplon ha format en tecnologies digitals, gratuïtament, més de 5.600 persones d’aquest perfil, principalment refugiats, adolescents en risc d’exclusió i aturats de llarga durada. Aquestes persones amb talent tecnològic, però que restava amagat o mai no havien tingut l’oportunitat de desenvolupar, han après a desenvolupar les seves capacitats i habilitats en aquest camp, per poder treballar en el sector: programació d’aplicacions mòbils i pàgines web, gestionar projectes digitals, emprendre projectes innovadors o ser formadors en tecnologia.

Simplon.co