Street Soccer Barcelona, projecte socioesportiu per a persones sense llar

Street Soccer Barcelona, projecte socioesportiu per a persones sense llar

Street Soccer Barcelona Associació

Street Soccer Barcelona, projecte socioesportiu per a persones sense llar

Foto: Younited Belgium

Projecte socioesportiu dirigit a persones sense llar i en precarietat social aguda. Utilitzant la força del futbol persegueix l’objectiu d’un procés de reintegració.

El programa ofereix un entrenament de futbol, un petit àpat abans o després dels entrenaments i un espai d’higiene i dutxa. Els entrenaments matinals tenen un perfil adaptat i no competitiu que integra un vessant clàssic d’entrenament futbolístic alhora que un espai de confiança per a la pràctica de l’esport a través de la paraula i l’escolta. Les dinàmiques individuals i col·lectives ofereixen un pòdium on els jugadors poden mostrar les seves qualitats, la problemàtica dels sense sostre i la realitat de la dificultat de l’allotjament. En aquest sentit Street Soccer Barcelona fa visible la realitat del sensellarisme, mostrant una cara i una aproximació més positives.

Banc d’innovacions

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Vila Veïna, nou sistema públic de cures en la comunitat

Nou sistema públic de cures de la ciutat de Barcelona que pretén aconseguir un model d’atenció sociosanitari més reduït i proper a les persones usuàries.
Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme

Hotel Social per a persones drogodependents en situació de sensellarisme.