Street Soccer Barcelona, projecte socioesportiu per a persones sense llar

Publicacions Banc d’innovacions

Street Soccer Barcelona, projecte socioesportiu per a persones sense llar

Street Soccer Barcelona Associació

Street Soccer Barcelona, projecte socioesportiu per a persones sense llar

Foto: Younited Belgium

Projecte socioesportiu dirigit a persones sense llar i en precarietat social aguda. Utilitzant la força del futbol persegueix l’objectiu d’un procés de reintegració.

El programa ofereix un entrenament de futbol, un petit àpat abans o després dels entrenaments i un espai d’higiene i dutxa. Els entrenaments matinals tenen un perfil adaptat i no competitiu que integra un vessant clàssic d’entrenament futbolístic alhora que un espai de confiança per a la pràctica de l’esport a través de la paraula i l’escolta. Les dinàmiques individuals i col·lectives ofereixen un pòdium on els jugadors poden mostrar les seves qualitats, la problemàtica dels sense sostre i la realitat de la dificultat de l’allotjament. En aquest sentit Street Soccer Barcelona fa visible la realitat del sensellarisme, mostrant una cara i una aproximació més positives.