TripApp, aplicació per a reduir els riscos del consum de drogues

Publicacions Banc d’innovacions

TripApp, aplicació per a reduir els riscos del consum de drogues

TripApp, aplicació per a reduir els riscos del consum de drogues

Unsplash

Aplicació per a telèfons mòbils que permet reduir alguns dels perills i dels danys més greus vinculats al consum de drogues.

Es basa en oferir informació fiable i objectiva, i en involucrar la comunitat. L’aplicació, d’una banda, recull informació d’una àmplia xarxa europea de laboratoris d’anàlisi de drogues, i alerta en temps real als usuaris sobre la presència en el mercat de partides de droga adulterades, contaminades o perilloses. De l’altra, ofereix als usuaris que utilitzen mètodes colorimètrics senzills per a determinar la puresa de les drogues, que pugin directament a l’aplicació la informació que hagin obtingut. Aquesta segona funcionalitat és particularment útil per a països que no disposen d’una xarxa de laboratoris d’anàlisi pròpia.

L’aplicació també ofereix un mapa per localitzar serveis d’anàlisi de drogues, serveis orientats a la salut sexual, sales de consum de drogues, programes de teràpia de substitució d’opiacis, projectes de salut i festa, i programes d’intercanvi de xeringues i agulles.

Per garantir la total seguretat i privacitat dels usuaris, l’aplicació no emmagatzema cap tipus de dades personals, ni d’ubicació, ni de metadades d’imatges.

L’aplicació s’ha desenvolupat per a Android en 15 llengües diferents. Es preveu que l’aplicació per al sistema operatiu iOS estigui disponible en breu.

TripApp