VioGén, sistema de seguiment integral de casos de violència masclista

Publicacions Banc d’innovacions

VioGén, sistema de seguiment integral de casos de violència masclista

Ministeri de l’Interior

VioGén, sistema de seguiment integral de casos de violència masclista

Imatge extreta de El País

Sistema big data de seguiment integral de casos de violència masclista que permet aglutinar i coordinar les diferents institucions públiques que a Espanya tenen competències en matèria de violència de gènere. D’aquesta manera, el sistema integra tota la informació d’interès que s’estima necessària per a poder realitzar valoracions del risc existent i, depenent del perill que comporti cada cas, s’activen els mecanismes de seguiment i protecció que més s’adeqüin a les necessitats de cada víctima.

VioGén permet proporcionar a les dones víctimes de violència masclista un “Pla de Seguretat Personalitzat”, amb mesures d’autoprotecció. D’igual manera es fa un treball preventiu, mitjançant l’emissió de “Notificacions Automatitzades” en el moment en què es detecta alguna incidència que pugui posar en perill la integritat de la víctima.

Amb tot això es busca establir una xarxa que permeti donar un millor seguiment i protecció a les víctimes, de manera ràpida, integral i efectiva, tant si es tracta de dones maltractades com dels menors que depenen d’elles.

VioGén

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 50 min

Pycipedia, plataforma col·laborativa per a treballadors socials especialitzats en criança amb discapacitat intel·lectual

Pycipedia és una plataforma web per treballadors socials especialitzats en acompanyar pares i mares amb discapacitat intel·lectual
Imatges Posts Web 47 min 1

Mapathon UPC, plataforma web que recull punts geolocalitzats en un mapa

Mapathon UPC és una plataforma web en obert que permet recollir punts geolocalitzats en un mapa de forma col·laborativa
Imatges Posts Web 39 min

AutisMIND, aplicació per estimular la cognició social d’infants amb TEA

AutisMIND és una aplicació mòbil que potencia la capacitat de posar-se en lloc de l’altre en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Imatges Posts Web 32 min

Digital Streetwork, treballadors socials que atenen joves a través d’Internet

Digital Streetwork és una iniciativa que trasllada el treball de carrer amb joves a Internet