Youth and Family Office, model comunitari de criança de la infància vulnerable

Publicacions Banc d’innovacions

Youth and Family Office, model comunitari de criança de la infància vulnerable

Youth and Familiy Office

Model comunitari d’atenció a la infància i l’adolescència vulnerables del municipi austríac de Graz, que busca reforçar els recursos per a les famílies, i identificar i resoldre les seves necessitats específiques. Està dissenyat de manera que l’infant o adolescent i la família es trobin al centre, amb un enfocament que té en compte el context domèstic i social en el que cadascuna viu.

La iniciativa s’ha desenvolupat a quatre districtes de la ciutat, i se centra sobretot a evitar la institucionalització de la infància que es troba en situació de més vulnerabilitat. El plantejament del programa és preventiu, oferint a les famílies que estan esperant un infant rebre informació de manera gratuïta i participar en un ampli catàleg d’activitats de preparació per a la futura criança. Alguns de les activitats que s’ofereixen són visites domiciliàries de professionals, així com conferències i cursos gratuïts. L’assistència a aquests cursos proporciona un quadern amb uns segells que aporten un incentiu econòmic intercanviable per altres serveis de la ciutat, com visites a centres d’assessorament parental.

Un cop els infants ja han nascut, els pares reben assessorament, i en cas de detectar necessitats especials es pot fer transició cap a serveis especialitzats. El programa també està dirigit a edats més avançades, fins i tot a l’adolescència, amb serveis com escoles bressol o centres juvenils, així com activitats d’oci i suport digital.

El model plantejat per Graz promou una assistència flexible i adaptada a les necessitats de cada família, la qual participa sempre en la recerca i la identificació de solucions.

Banc d’innovacions

Projecte e-Fabrik - Joves col·laboren amb persones amb discapacitat per crear ajuts funcionals

E-Fabrik, solucions innovadores i solidàries per a persones amb discapacitat

E-Fabrik es una iniciativa innovadora que reuneix joves i persones amb discapacitat en una comunitat creativa amb l’objectiu de concebre i fabricar conjuntament solucions per abordar les dificultats de les persones amb discapacitat
Imatge d'una habitant del projecte Llar Casa Bloc a l'entrada de l'edifici.

Llar Casa Bloc, habitatge social i acompanyament per a l’empoderament de les persones

Llar casa bloc és un projecte en xarxa d’habitatge social impulsat per Hàbitat3, que ofereix acompanyament social i recursos tecnològics per impulsar l’autonomia i l’empoderament dels seus residents.