Audivers 360º, logopèdia amb realitat immersiva per a persones amb sordesa

Publicacions Banc d’innovacions

Audivers 360º, logopèdia amb realitat immersiva per a persones amb sordesa

ACAPPS, Broomx i UAB 

Dues usuàries del servei Audivers 360º en una sala de realitat immersiva.

Projecte pioner de logopèdia amb realitat immersiva, destinat a infants i adults amb pèrdua auditiva.

Audivers 360º busca aplicar les noves tecnologies per transformar les sessions de logopèdia convencionals en sessions que permetin apropar-se als sons reals d’un entorn i fer de la sessió una experiència més natural, enriquidora i eficient.


En col·laboració amb Broomx, empresa tecnològica propietària de l’eina, han creat escenaris immersius adaptats a les necessitats de les persones amb sordesa. Amb els escenaris immersius, es treballen tots els objectius que s’estableixen en una sessió de logopèdia convencional reforçant de manera integral tots els aspectes de l’audició, el llenguatge i la comunicació. Es treballen aspectes com la detecció i discriminació de sons, el reconeixement, l’expressió i la comprensió verbal, i altres aspectes de la pragmàtica del llenguatge.


Mentre es duen a terme aquestes activitats, transversalment, s’estan treballant altres aspectes com les funcions executives, la memòria auditiva, la motivació envers la logopèdia i el benestar emocional, entre d’altres. Aquesta metodologia innovadora té un impacte directe i significatiu en el procés d’inclusió social dels adults i infants amb sordesa, alhora que atén i incorpora totes les necessitats auditives, comunicatives i emocionals per poder dur a terme amb èxit i optimitzar les sessions de logopèdia.

Banc d’innovacions

Imatges Posts Web 75 min

Jooay, aplicació que ajuda els nens amb discapacitat a trobar activitats de lleure

Jooay és una aplicació gratuïta que connecta l’oferta d’activitats de lleure amb famílies d’infants amb discapacitat
ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi, intercanvis lingüístics intergeneracionals a través de videoconferències

ShareAmi és un programa d’intercanvis lingüístics a través de videoconferències entre persones grans i persones joves que viuen fora del seu país
Kloosiv min

Kloosiv, tecnologia i intervenció social per garantir la inclusió social en l’accés a l’habitatge

Kloosiv és una plataforma web que fomenta la inclusió social en l’habitatge per lluitar contra l’especulació i la soledat no desitjada
Imatges Posts Web 65 min

STOP, intel·ligència artificial per prevenir el suïcidi

STOP és un projecte de recerca per prevenir el suïcidi a través d’intel·ligència artificial aplicada a les xarxes socials